Canon klar markedsleder på digitaltrykk


Trond Eilertsen
Publisert 4. april 2018, kl. 20:03

Pressemelding   •   apr 04, 2018

Canon opprettholdt sin suverene posisjon som markedsleder i et digitaltrykkmarked som opplevde tilbakegang i fjor, både her i landet og i Europa for øvrig.

40 prosent markedsandel til Canon

Tall fra det uavhengige analyseselskapet InfoSource viser en tilbakegang i antallet solgte digitaltrykkmaskiner i Norge i 2017. I markedet for tonerbaserte arkmaskiner med kapasitet over 65 sider i minuttet, ble det solgt og installert i overkant av 100 maskiner. Med en markedsandel på 40 prosent er Canon den soleklare vinneren i markedet, med mer enn dobbelt så mange solgte maskiner som nummer to på listen. Product Marketing Manager for Professional Print hos Canon Norge, Bjørn Frantsen, er godt fornøyd med at Canon holder lederposisjonen, og mener at tilbakegangen i antallet maskiner balanseres av god etterspørsel etter digital trykk og økt produktivitet.

– Det må ses i lys av at det pågår en konsolidering i den grafiske industrien, der flere aktører slår seg sammen eller samkjører produksjonen, noe som påvirker det totale antallet produksjonsmaskiner. Samtidig er det viktig å merke seg at volumene av digitaltrykk ikke går tilbake, fordi maskinene er mer produktive enn tidligere. Det betyr trolig også bedre lønnsomhet for de som benytter den nyeste teknologien, noe som utvilsomt er positivt for kundene våre. For Canons del opplever vi at våre kunder har en svært konkurransedyktig kapasitet og kvalitet fra ImagePRESS-investeringer de har foretatt – og at mange opplever økt etterspørsel etter digital trykk av høy kvalitet – og løpende vurderer nye investeringer, opplyser Bjørn Frantsen.

Canons har installert mer enn 450 enheter av ImagePRESS-serien i Norge siden serien ble introdusert i 2007. ImagePRESS-serien består av 5 ulike grunnmodeller, som kan tilpasses individuelt med ulike løsninger både i forkant og på ferdiggjøringssiden.

Hvilke forventninger har Canon til utviklingen i 2018?

– Vi forventer ingen sterk vekst i det totale antallet solgte maskiner, men tror produksjonsvolumene for hver maskin vil øke ytterligere, som følge av enda høyere driftssikkerhet og økende grad av automatisering. Canons mål er å styrke den solide posisjonen som markedsleder, og samtidig tilføre kundene våre ytterligere merverdi og lønnsomhet gjennom bransjens beste maskinplattform og dyktigste salgs- og serviceorganisasjon, sier Bjørn Frantsen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB