Hvem er du på internett?


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 1. februar 2012, kl. 15:27

Selv om Teknologia alltid har fokusert på data og teknologi, blir sosiale medier stadig en viktigere del av innholdet vårt. Det skyldes selvfølgelig at store deler av målgruppen vår finnes på sosiale medier, og bruker sosiale medier. Sjansen for at du som leser dette nå er registrert på et eller annet sosialt medium, er stor. Facebook, Twitter, LinkedIn. De sosiale mediene inntar hverdagen vår, og er med på å prege samfunnet.

Kilde for journalistikken

Mediene preges i stor grad av denne utviklingen. Ofte ser vi at Twitter-meldinger blir gjengitt i mediene. Det sosiale mediet har blitt en informasjonskanal og kilde for journalistikken, noe vi i Teknologia også merker godt.

Jobbmarkedet preges også. Det er i dag ikke uvanlig at mennesker får seg jobb gjennom sosiale medier.

Den skumle siden

Selv om dette høres udelt positivt ut, finnes det også en mørk, skummel side ved sosiale medier. Det er den siden som kan gjøre det stikk motsatte. Den som kan sette deg i et dårlig lys. Den som tar fra deg jobbmuligheter, og den som rett og slett ødelegger for deg. Denne siden tenker ikke alle over.

Hvem er du på internett? Er du den som vitser om alt, og som bruker ironi for alt det er verdt? Er du den som lar «Face rapes» bli værende på Facebook-profilen din? Eller er du en som er musestille, og bare observerer? Dette er spørsmål alle nettsurfere bør reflektere over. Det vi kommuniserer kan lett misforstås gjennom skjermen. Din intensjon kan være god, men mottaker kan tolke det som noe negativt. Dette gjør at vår adferd på sosiale medier må tenkes nøye gjennom.

Hvordan vil du fremstå? Å ta et standpunkt i forhold hvordan man vil fremstå på internett, kan være taktisk lurt for fremtiden. Å ha klare retningslinjer for hvordan du vil andre skal oppfatte deg, kan være en fordel.

De unge

En stor del av dagens ungdom finnes på Facebook. Man blir nærmest sett på som uvanlig dersom man ikke bruker Mark Zückerbergs oppfinnelse. I kunnskapsløftet står det ingenting om at barn og unge skal læres opp i sosiale medier. Per dags dato er dette noe alle må lære på egen hånd, gjennom erfaring og egne opplevelser. Dette er et problem.

Barn og ungdom tenker ikke over konsekvenser på samme måte som voksne gjør. Terskelen for å skrive upassende innlegg og poste upassende innlegg, er mye lavere. I det øyeblikket disse innleggene blir publisert, gjør de som oftes liten skade. Men Facebook og Twitter glemmer ikke din innlegg.

Et vesentlig spørsmål du kan stille deg, er; «vil jeg at noen skal lese denne statusoppdateringen om 10 år?».

Hvem er du? Og hvordan vil du fremstå på internett?

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB