Ny studie: Mobilavhengige føler seg mer ulykkelig


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 9. desember 2013, kl. 15:15

Foto: Kent University

Foto: Kent University

Studien viser også sammenheng mellom mobilbruk og angst. 

Vi har smarttelefonen med oss overalt – på bussen, skolen, jobb, kaféen og i bursdagsselskaper.

En ny studie utført av forskere ved Kent-universitetet i Ohio konkluderer imidlertid at overdreven bruk av mobiltelefonen kan gjøre oss ulykkelige.

I studien deltok 500 studenter i alderen 18-22 år , og hver deltaker rapporterte om sin daglige mobilbruk til forskerne. I tillegg ble det foretatt kliniske undersøkelser av angst og gjort generelle målinger av deltakernes psykiske helse.

Forskerne så også på studentenes karakterer og hvordan mobilbruken påvirket disse.

Resultatene var ifølge forskerne klare: studien viste at studenter som rapporterte om høy mobilbruk hadde dårligere karakterer på skolen. I tillegg viste studien at mobilavhengige hadde mer angst enn personer som ikke følte seg avhengige av telefonen sin.

Lykkeligere

Et tredje funn var at de som ikke var mobilavhengige meldte at de var mer lykkelig enn de som brukte mobiltelefonen svært ofte.

Studien, som er publisert i tidsskriftet Computers in Human Behavior, står dermed i kontrast til en tildigere studie som konkluderte med at mobiltelefoner bidrar til å forbedre sosiale relasjoner og forminske følelsen av isolasjon.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB