AcuBreast trenger 250 tidligere brystkreftpasienter til ny studie


Trond Eilertsen
Publisert 4. januar 2021, kl. 10:33

I august i fjor fikk Høyskolen Kristiania 4,7 forskningsmillioner av Rosa sløyfe, hvor professor Terje Alræk skal undersøke om akupunktur kan redusere kronisk tretthet etter avsluttet brystkreftbehandling. Nå søkes det etter 250 tidligere pasienter.

Hvert år rammes 3500 kvinner av brystkreft i Norge. Ni av ti overlever heldigvis denne kreftsykdommen, men én av tre overlevende får senskader som går på helsa løs.

 – Dette er den første studien i sitt slag her i Norge. Den henvender seg til en gruppe som i dag ikke har tilfredsstillende behandling for sine plager. Vi vet det er mange kvinner som venter på dette, så kanskje vi kan få en strøm av henvendelser fremover. Det ville vært fantastisk, sier Merete Lindén Dahle,forskningskoordinator AcuBreast-studien ved Institutt for helsevitenskap.

Nybrottsarbeid

I Norge er det nasjonale kliniske retningslinjer som anbefaler bruk av akupunktur ved kronisk lave ryggsmerter, ved kjemoterapi- og anestesiindusert kvalme, ved svangerskapskvalme og kjevesmerter. 

– Fatigue, også kalt kronisk tretthet, er en vanlig senskade etter kreftbehandling. For mange brystkreftoverlevere blir den kronisk og forringer livskvaliteten, sier Alræk.

AcuBreast-studien starter opp i august og vil foregå i Oslo og Viken. I dette prosjektet, som strekker seg over tre år, vil forskerne også registrere endringer av livskvalitet, angst og depresjon, antall hetetokter i løpet av et døgn og søvn – alle faktorer som flere forskere tror kan påvirke fatigue. Målet er at akupunkturbehandling kan redusere senskadene.

– Annen tilsvarende forskning har gitt positive resultater, så vi er håpefulle at vi vil få mange kvalifiserte deltakere. Vi starter ikke opp behandling før etter ferien, for å slippe å ha lange avbrudd om pasienter og/eller akupunktører er borte i to-tre uker, sier Dahle.

Til denne studien trengs det altså en helt spesiell gruppe pasienter:

  • Kvinne over 18 år ferdig med kurativ behandling for brystkreft og som har hatt fatigue i mer enn 6 mnd. De kan gå på anti-østrogener.
  • Kurativ behandling kan ha vært operasjon og/eller stråling og cellegift.
  • Deltakerne som ikke er gravide – eller planlegger å bli det – i studieperioden. 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB