NORCE-ledet hydrogensenter åpnet


Trond Eilertsen
Publisert 8. oktober 2022, kl. 09:12

I dag ble det NORCE-ledede senteret, HyValue, åpnet. Senteret tar for seg hele verdikjeden – produksjon, transport, lagring og bunkring, samt gjennomgang av regelverk.

– Vi mener at hydrogen er en viktig komponent i energiomstillingen og fremtidens energisystem. Hvor viktig det blir – vet vi ikke i dag. Men vi vet at vårt forsknings- og innovasjonsarbeid kan utgjøre en forskjell. Vi vet også at det er utfordringer som kostnader, sikkerhet og sosial aksept. Jeg vet at disse spørsmålene blir behandlet i senteret, sier Thor Arne Håverstad, konstituert konsernsjef i NORCE.

Pinar Heggernes, prorektor ved Universitetet i Bergen, Fionn Iversen, sjefsforsker i NORCE og leder for HyValue, og olje- og energiminister, Terje Aasland. Foto: Monika Sandnesmo, NORCE

I HyValue skal det utvikles ny kunnskap, metodikk og løsninger for hydrogenbærere. Hydrogen er en energibærer som kan redusere klimagassutslipp og som gir store muligheter for verdiskaping og sysselsetting. Hydrogen er en viktig brikke i omleggingen til lavutslippssamfunnet i 2050.

– Derfor skal vi bygge en verdikjede for hydrogen, legge til rette for å dekke nasjonal etterspørsel og bidra til utviklingen av et marked i Europa. For å få til dette må det utvikles nye og mer effektive teknologier og løsninger. Forventningene til de nye sentrene er derfor store, sier olje- og energiminister, Terje Aasland.

I senteret skal det blant annet jobbes med hvordan man frakter hydrogen, og hvordan man bruker hydrogen til drift av skip på en trygg måte. Forskerne skal også jobbe med mer effektive metoder for produksjon.

Forskningsrådet bevilger 15 millioner kroner årlig i 8 år til HyValue, som er et Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME). Forskningsrådet har flere forventninger og ønsker for senteret.

– En av våre forventninger til senteret er at dere håndterer balansen mellom vitenskap i verdensklasse og de mer kortsiktige behovene til industrien og samfunnet. Vi har også forventninger til at dere beholder fleksibiliteten til å svare på nye utfordringer og nok stabilitet til å utføre langsiktig forskning, sier avd.dir. Rune Volla, i Forskningsrådet.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB