Ny batteriteknologi – utfasing av kull-energi på Svalbard


Trond Eilertsen
Publisert 23. september 2019, kl. 10:21

Svalbard-baserte Assemblin ønsker å skape et grønnere Svalbard med sol, vind og gjenbrukte elbil-batterier. Et testanlegg har på kort tid gitt svært gode resultater, og nå investerer flere lokale krefter i den miljøvennlige teknologien. 

– Energisystemet på Svalbard skal gjennom en renessanse, innleder Lars Rise, som er faglig ansvarlig for installasjonsbedriften Assemblin på Svalbard.

Kullproduksjonen på Svalbard har blitt trappet kraftig ned de siste årene. Nå er det en kun én gruve i drift, Gruve 7, som blant annet forsyner Svalbard med energi.

– Visjonen for Svalbard er å styrke satsningen på forskning – ikke kullproduksjon. Hvis Svalbard skal fortsette å være et «forsknings-mekka» må vi skape et grønnere samfunn, sier Rise, og understreker at løsningene ikke er det endelige svaret på energiutfordringene, men et viktig bidrag i riktig retning.

Har allerede mottatt bestillinger

Rise har siden februar 2018 bodd og arbeidet på Svalbard. Han er stolt over å være med på å gjøre Svalbards energisystem grønnere.

– Vi har tre demoanlegg i vårt kontorbygg. Disse viser lokalbefolkning, politikere og næringsliv hvordan vi kan gjøre Svalbard mindre avhengig av kull. Vi har en løsning for boliger, en for næringsbygg og en for bygg som ikke er tilknyttet det eksisterende energisystemet, såkalte off-grid løsninger, sier Rise.

De tre demoanleggene tar i bruk sol- og vindproduksjon som lagrer strøm på smarte batterier og varmer tappevann. Totalt har demoanleggene 55 solcellepaneler, tre smarte batterier og en vindmølle. To av energilagrings-løsningene er av typen Eaton xStorage Home, og er bygget opp av gjenbrukte elbil-batterier, noe Rise mener er et strålende eksempel på miljøvennlig sirkulærøkonomi.

– Demosenteret har vært i drift i noen måneder. Vi har allerede mottatt bestillinger fra privatpersoner og selskaper som ønsker å bidra til å gjøre Svalbard mer miljøvennlig. Det er et stort engasjement – og for meg personlig er det utrolig givende å være en del av dette, sier han.

Har regulert temperaturen ved å åpne vinduer

Ryggraden i dagens energiforsyning i Longyearbyen er et energiverk som produserer kraft og varme basert på lokalt utvunnet kull. Dårlig isolering og mangel på styring gjør at mye av energien går opp i lufta, bokstavelig talt.

– Energiverket er egentlig overdimensjonert og vi mangler intelligent styring og insitamenter for styring av energiforbruket. Samtidig må bygningsmassen isoleres bedre, og vi må finne det reelle energiforbruket, forklarer Rise.

– I dag reguleres inne-temperaturen ved å åpne vinduer. Siden jeg kom hit i februar 2018 har vinduet på kontoret stått åpent. Det er ingen tvil om at våre løsninger er sårt etterlengtet, sier Rise, som har stor tro på at kombinasjonen sol, vind, energilagring og styring kan bli viktig for Svalbard fremover.

– Ved hjelp av xStorage energilagring fra Eaton kan vi lagre solstrømmen som produseres om natta nå som det er midnattssol, og bruke den om dagen. I mørketiden, når solcellepanel er en dårlig løsning, vil vindproduksjon være viktig. Løsningene tar også hensyn til oppvarming av tappevann og fjernvarme, sier Rise, og legger til at batteriene også kan fungere som reservekraft ved en eventuell strømstans.

Mer stabil energiforsyning

Energilagring i batterier vil ha to svært viktige formål på Svalbard. Den nye teknologien vil kunne bidra til å øke produksjonen av fornybar energi, samt gi en mer stabil energiforsyning.

– Når mye strøm brukes samtidig får vi forbrukstopper. Disse toppene gjør energiforsyningen mer ustabil, og i ytterste konsekvens kan energiforsyningen knele. Demoanlegget til Assemblin viser hvordan man kan jevne ut strømforbruket ved å ta i bruk smarte batterier, som henter strøm fra fornybare kilder når trykket på energiforsyningen er størst. På denne måten bidrar løsningen til å skape en mer stabil energiforsyning med mer fornybar energi, sier Jon Helsingeng som leder energistyringsselskapet Eaton i Norge.

– Å styre energien bedre vil bli viktigere og viktigere når verden skal over på fornybare-energikilder. Energilagring er en sentral del av dette fordi man får utnyttet den fornybare energien på en mer effektiv og smart måte, sier Helsingeng, som er imponert over løsningene til Assemblin.

Energilagring er en viktig del av fremtidens energisystem

I Longyearbyen betaler privatpersoner om lag 2,5 krone per kW/h i dag. Det er det dobbelte av hva man betaler på fastlandet, i følge SSB. Utenfor Longyearbyen må man belage seg på å betale omtrent det dobbelte, rundt fem kroner per kW/h.

Det vurderes å innføre differensiert prising av strøm, også kalt effekttariffer, på Svalbard. I korte trekk betyr det at strømmen blir dyrere på de tidene av døgnet der etterspørselen er størst. Formålet er å kutte strømtoppene.

– Energilagring kan bli et viktig bidrag for å redusere både energitoppene og strømregninger, sier Helsingeng, og får støtte av Rise.

– Det er klart at både lokalbefolkningen og næringslivet ser på økonomien i dette. Ettersom strømprisene er høye på Svalbard sammenlignet med Fastlands-Norge, vil investeringen fort kunne regnes hjem, og det enda raskere om det innføres differensierte priser på strøm, mener Rise.

Løsningene på Svalbard vil være relevant for resten av Norden.

– Det handler om å dra Norge og verden i den grønne retningen. Nå som vi har bevist at dette fungerer på Svalbard, med det tøffe klimaet vi har, så bør disse løsningene adopteres i resten av verden. Vi har store planer om å ta denne type løsninger til hele Norden om kort tid, avslutter Rise i Assemblin.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB