Slik skal Google Glass hjelpe brannvesenet


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 21. januar 2014, kl. 16:10

Foto: Patrick Jackson

Foto: Patrick Jackson

Skal gi verdifull informasjon når det gjelder som mest. 

Man kan alltids diskutere hvor nyttig Google Glass egentlig er, men en mann som ser et tydelig potensial i brillen er brannmannen Patrick Jackson fra Noth Carolina. I tillegg til å jobbe som brannmann utvikler Jackson applikasjoner, og han mener Googles brille kan være svært nyttig for brannmenn.

Gjør jobben lettere

Han utvikler applikasjoner for Glass og disse appene skal gjør jobben for brannmenn både lettere og mer effektiv. En av tjenestene han har bygd inn er at innkommende nødsamtaler tikker direkte inn på brillen. Adresse, kart og notater fra nødsentralen dukker også opp på brillen og dette skal gjøre det lettere for brannvesenet å finne frem til stedet der det brenner.

Jackson har også utviklet en «Finn en hydrant»-app som gjør det navnet sier – finner ledige vannuttak i nærheten av stedet der det trengs.

Brannmannen og programmereren jobber også med å utvikle en tjeneste som gjør det mulig for brannmennene å få plantegninger direkte på øyet. Dette skal kunne gjøre det lettere for brannvesenet å vurdere hvor de skal ta seg inn for å drive slukningsarbeid eller redde personer.

En annen app skal gi brukeren tegninger av biler – tanken er her at brannvesenet skal kunne finne ut hvor de bør skjære for å redde personer ut fra bilvrak.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB