«Tankelesende» teknologi kan rekonstruere ansikter


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 1. april 2014, kl. 12:25

 

Foto: Yale University

Foto: Yale University

Forskere tror man i fremtiden kan lese tankene til personer som ligger i koma. 

Noen ganger oppstår det situasjoner der det hadde vært praktisk å kunne lese andres tanker. Hva tenker sjefen? Kjæresten?

Foreløpig er imidlertid dette umulig for oss mennesker, og det er vel egentlig best at det forblir slik, når alt kommer til alt?

Detalj-gjennombrudd

Iløpet av de siste årene har det imidlertid vært en rivende utvikling i teknologiverden. Selv om vi mennesker ikke er i stand til å lese hverandres tanker, er det i dag mulig for datamaskiner å scanne hjernen og til en viss grad tolke hva hjernen «ser».

For eksempel har forskere tidligere klart å «se» drømmer ved hjelp av teknologi, og man har også klart å strømme tankene til personer mens de har sett på filmtrailere.

I begge disse tilfellene har avansert teknologisk utstyr klart å forstå hva personen «ser» i hodet sitt, ved hjelp av å scanne hjernen. Men det har vært en begrensing: Selv om man har klart å se at en person tenker på en «fugl», har man ikke klart å se hvilken fugl, for eksempel om det var en kråke.

Det er nettopp her forskere nå har kommet et skritt videre.

Forskere ved Yale-universitetet i Connecticut har, ved hjelp av en metode med det fengende navnet funksjonell magnetresonanstomografi (fMRI), klart å rekonstruere ansikter som forsøkspersoner har sett.

Oppfatter ansikt på ulik måte

Dette var ingen lett oppgave, ifølge forskerne. Store områder i hjernen brukes for å å prosessere informasjon om menneskeansikter, og hver enkelt hjerne gjør dette på sin egen måte. Dette er jo noe som kommer tydelig frem i hverdagen – noen husker ansikt svært godt, mens andre kan se det samme ansiktet flere ganger uten å huske at det er samme person.

Forskerne klarte imidlertid å løse denne utfordringen. Seks forsøkspersoner studerte 300 ulike ansikter, mens hjernen deres ble scannet ved hjelp av fMRI.

Foto: Alan Cowen / Yale University

Foto: Alan Cowen / Yale University

Etter scanningen ble informasjonen satt sammen og lagret i et slags bibliotek. Forskerne visste nå hvordan hver enkelt person husket ansiktsdetaljer, for eksempel hvordan han/hun husket hudfarge, nesestørrelse og skjegg.

Deretter ble de på nytt scannet mens de så på nye ansikter. Ved hjelp av dataene forskerne samlet inn ved forrige scanning, kunne de nå bruke informasjonen for å rekonstruere ansiktene forsøkspersonene så på. Forskerne visste jo hvordan hver enkelt hjerne tolket ansiktsdetaljer.

Rekonstruksjonene var langt i fra perfekte, men mange detaljer var på plass.

Innblikk i Alzheimer-pasienters tanker

Så er spørsmålet: Hva kan denne teknologien brukes til? Yale-teamet mener det kan ha flere medisinske formål – blant annet at det kan brukes til å få en større forståelse av hvordan barn med autisme reagerer når de ser ansikter.

Videre ser de for seg at man kan få et innblikk i hva personer som ligger i koma tenker, og hvordan personer med Alzheimer tenker.

Studien er publisert i tidsskriftet Neuroimage.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB
Kommentarer: