LED lys til eldre


Trond Eilertsen
Publisert 25. november 2014, kl. 10:42

En undersøkelse av om framtidens belysningsløsninger kan øke trivsel og velvære hos eldre.

Andelen av innbyggere over 65 vokser og vil fortsatt gjøre fram det mot 2040. Det er derfor viktig for samfunnet og for den enkelte innbygger at eldre liker seg best mulig, lengst mulig. mange eldre over 80 går i dag på «lykkepiller» og det er derfor god grunn til å undersøke hvordan trivsel blant denne befolkningsgruppen kan fremmes.

Lys og trivsel
Dagslys påvirker både kroppens produksjon av serotonin som også kalles lykkehormonet, og melatonin, også kalt søvnhormonet. Begge har betydning for døgnrytmen vår, humøret og dermed den generelle trivselen. Når øynene eldes blir det vanskeligere å ta opp lyset. Dessuten kommer mange eldre ikke like mye ut i dagslyset som de gjorde når de var yngre, nattesøvnen avbrytes oftere av toalettbesøk eller andre søvnproblemer. Hvis det er mulig å avhjelpe noen av disse plagene ved hjelp av kunstig belysning, kan det være store gevinster å hente.
Mer lys, mindre energiforbruk

Glade eldre folk er bedre enn sure eldre folk

Glade eldre folk har det bedre enn gretne eldre folk

LED-teknologien er etter hvert så velutviklet at det er mulig å styre både lysets styrke, fargetemperatur og spektrale fordeling, slik at en naturlig dagssyklus kan etterlignes. Samtidig er LED-teknologien langt mer energieffektiv enn tradisjonelle lyskilder og i kombinasjon med intelligente styringssystemer kan det spares helt opp mot 70 % sammenlignet med bruk av glødepærer. Hva er Led lys? (ekstern lenke)

Behov for resultater
Forskning tyder på at kunstig belysning kan ha en positiv effekt på eldres trivsel, men det mangler evidensbaseret kunnskap om emnet. Prosjektet samler derfor en rekke eksperter innen både øyeforskning, fotonikk, lysdesign og styring, som gjennom forsøk prøver om den rette belysningen kan forbedre helse og trivsel hos eldre.
Hvis dette forskningsprosjektet kan påvise en positiv effekt er det grunnlag for å kunne akselerere bruken av LED-belysning i private hjem samt øke bruken av LED lys i forbindelse med etablering og energirenovering av pleie- og eldreboliger.

Prosjektet:

– Undersøker om belysning kan påvirke døgnrytme, og dermed helse og trivsel, positivt.
– Utvikler to lysdesign, hvorav det ene støtter tesen, mens den andre ikke gjør det.
– Utfører crossoverforsøk i private hjem hos 20 eldre over 65 år.
– Forventer å kunne fremme bruk av LED lys og dermed energibesparelse.
– Forventer å kunne spre kunnskap om de mulighetene som LED teknologien byr på.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB