SP1 – ny snøsonde effektiviserer sikring av skiløyper


Trond Eilertsen
Publisert 30. desember 2014, kl. 23:42

Selv om teknologiutviklingen rundt sikring og beskyttelse mot snøskred har gjort store fremskritt de siste årene kan man ikke komme unna at det viktigste likevel er å ha erfaring og god dømmekraft. Det er noe man må ha iboende i seg selv og som ikke kan erstattes av all verdens påkostede utstyr. Det man kan gjøre for å sikre seg bedre er å ha tilgang til bedre informasjon.

Det er dette det nye selskapet AvaTech håper å tilby med sitt nyeste produkt. Det er godt mulig at vi snakker om det største fremskrittet innen snøskredsikring siden den første sporingssenderen ble oppfunnet.

Tech011Selskapet har basert sine innovasjoner på personlig erfaring etter at en nær kjenning av grunnleggeren av AvaTech, Brint Markle, nesten omkom i et snøskred i Sveits. Han reflekterte senere over hva som hadde hendt den skjebnesvangre dagen og kom frem til at de rett og slett ikke hadde vært klar over at de befant seg i et område med snøskredfare, til tross for at de hadde gjort alle tilgjengelige forundersøkelser.

Det er viktig å forstå hva som befinner seg under føttene på en når man skal kjøre ski eller snowboard i umarkerte løyper. Det man tidligere har gjort for å bedømme fastheten i snødekket har vært å grave et rundt en og en halv meter dypt hull i snøen i nærheten av der man planlegger å kjøre. Dette tar lang tid, er ikke alltid nøyaktig og kommer helt an på den subjektive bedømmelsen av resultatene. Om man tar feil kan konsekvensene bli livsfarlige.
Dermed har AvaTech tatt på seg oppgaven å støtte prognostikerne i sin bedømmelse av forholdene ved hjelp av en hardware/software løsning som er unik i sin sort, SP1, en kommuniserende snøsonde.

Tech010Et snødekke er aldri homogent over større områder og etter hvert snøfall vil snøen legge seg lagvis i forskjellig forfatning for hvert lag. Noen ganger kan lagene være sammensatt av krystaller som binder snøflatene sammen og skaper trygge kjøreforhold. I andre tilfeller, særlig under eller etter en snøstorm, kan snødekket være svakt og kornete, noe som gjør at store flak kan løsne og skape et snøskred. Å finne ut hva slags dekke en kjører på er nøkkelen til sikkerhet.

Takket være sine sofistikerte trykksensorer vil SP1 kunne fortelle hvor mye styrke som kreves for å presse den 150cm lange snøsonden ned gjennom lagene av snø. Ved hjelp av et diagram kan man lese av om det finnes farlige lag i snødekket som gjør det uforsvarlig å kjøre i området.

For øyeblikket er snøsonden kun tilgjengelig for profesjonelle brukere, som skredprognostikere, skipatruljer og guider i fjellområder med delvis usikre forhold. SP1 gjør det mulig for dem å samle inn nødvendig informasjon mye raskere enn ved hjelp av nåværende verktøy og de kan dermed dekke mer terreng på en mer effektiv måte.

Softwaren som hører med produktet måler også temperaturen og tilstanden til løypa, markerer det med en geotag og sender informasjonen via bluetooth til en smarttelefon. Deretter lastes innsamlet data opp til AvaTechs egen webbaserte software, Avanet. Om man ikke har dekning i det målingen utføres, vil informasjonen lastes opp med det samme signalet er tilbake.

Tech009Det er likevel fortsatt en hel del systemet til AvaTech ikke kan fortelle noe om. Det måler ikke nivået av krystallisering i snødekket, som ofte sier mye om sikkerheten, og informasjon om terreng og værforhold må fortsatt suppleres manuelt (noe som kan gjøres via Avanet). AvaTech er, som tidligere nevnt, heller ikke tilgjengelig for vanlige forbrukere, selv om det finnes planer om å videreutvikle produktet mot dette markedet.

Før dette kan bli en realitet vil AvaTech først og fremst jobbe mot å legge til flere funksjoner i det nåværende produktet. Snøsonden erstatter på ingen måte den gamle teknikken med å bruke sin egen erfarenhet og dømmekraft i å kartlegge snøforholdene. Derfor ønsker ikke selskapet å legge verktøyet i hendene på andre enn svært profesjonelle og erfarne fjellfolk. Menneskene bak innovasjonen understreker at SP1 aldri vil kunne gi deg grønt lys til å hive deg utfor bakken, det er bare tiltenkt som et mer effektivt supplement i bedømmelsen av snødekket.

Tech012Selv om produktet ikke vil være tilgjengelig for alpinentusiaster, vil de likevel få glede av det gjennom at arbeidet til de som jobber med sikring og prognose av snøforhold blir lettet. Det revolusjonerende med snøsonden er at det har fokus på å hindre ulykker fremfor å være et hjelpemiddel i en situasjon der ulykken allerede har skjedd.

Selv om sendere, som gjør det lettere for hjelpemannskap å finne mennesker som har blitt utsatt for et snøskred, og airbager, som hindrer at man blir begravet dypt i skredet, redder liv hvert år, vil det å kunne forhindre slike situasjoner berge enda flere.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB