Obamas patenttsunami skvalper over Norge


Trond Eilertsen
Publisert 15. september 2015, kl. 08:30

Norsk næringsliv må forholde seg til voksende minefelt av patenter fra utlandet. President Obamas overhaling av USAs patentsystem i 2011 utløste en tsunami på ca. 8000 nye, internasjonale patentsøknader. Et skvalp av dette på ca. 40 søknader utover de normale 20 forventes å skylle over Norge nå i september.

Målet med Obamas systemoverhaling er å få nye oppfinnelser raskere frem til markedet for å skape arbeidsplasser og økonomisk vekst.

Reformen av patentsystemet er den største i USA siden 1952 og går under navnet The Leahy-Smith America Invents Act (AIA). Loven endrer grunnprinsippene for patentering vesentlig. Før lovendringen ble patenter innvilget den som kunne dokumentere opphavet til en oppfinnelse. Nå kan den som er først ute med søknad få innvilget patent.

– Loven reduserer tidsforsinkende saksbehandling og konflikter i forhold til oppfinnelsens opphav. Lovendringen er ett av flere tiltak som Obama-administrasjonen har gjennomført for å korte ned tiden det tar fra en idé er unnfanget til den kan komme som et patenbeskyttet nytt produkt på markedet, sier Thor B. Mosaker, regionsdirektør for Zacco i Oslo og Tyskland.

Gjennomsnittlig behandlingstid til nasjonalt patent i Norge er i ht. Patentstyret nå på 5,8 år.

AIA-loven ble vedtatt i 2011 og gjort gjeldende fra 16. mars 2013. Endringen medførte et kraftig renn av nasjonale patentsøknader i USA dagen før loven trådte i kraft. Videreføring av slike nasjonale patentsøknader betegnes som PCT-søknader (Patent Cooperation Treaty) og må skje innenfor en ettårsfrist. Dette utløste det som internasjonalt betegnes som AIA-tsunamien på ca. 12000 PCT-søknader i mars 2014, ca. 8000 utover de vanlige 4000 patentsøknadene som innleveres i USA hver måned.

Forskning viser at hele 80 prosent av moderne virksomheters verdier er immaterielle. Innovasjon gjennom forskning og utvikling er kostbart. Patentbeskyttelse innebærer at rettighetshaveren får beskyttelse fra samfunnet i som regel 20-25 år i bytte mot å dele detaljert kunnskap om innovasjonen. Mange produkter er lette å kopiere. Uten beskyttelse av opphavsrett ville mange ikke ha hatt økonomi til å drive innovasjonsvirksomhet. Derfor er patentering en bærebjelke i mange virksomheters innovasjonsstrategi.

Skjermdump_091515_082906_AM

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB