Det vil lønne seg å refinansiere hvis man skylder mye i lån


Trond Eilertsen
Publisert 21. desember 2020, kl. 12:30

Hvor mye du betaler i lån hver måned, avhenger av hvor mye og mange du har. Har du flere lån og kreditter spredt utover flere banker, kan det lønne seg å samle disse. Når du samler ett eller flere lån, vil du ta opp et større lån for å nedbetale de andre. På denne måten kan du få ned kostnadene, blant annet ved at de månedlige kostnadene går ned. De totale kostnadene kan også gå ned, da du kan nedbetale lånet raskere. Du kan eventuelt få tilbud om bedre rente.

Det lønner seg ofte å sammenligne ulike tilbud


På dagens marked finner du flere tilbydere av refinansiering. Tradisjonelle banker og rene forbruksbanker kan begge tilby lån til dette formålet. Er du usikker på hvilke banker som kan tilby lån, kan du benytte deg av en tredjepart som sammenligner disse. Søker du lån gjennom en sammenligningstjeneste, vil den samme søknaden formidles til flere banker. Slik øker du sjansene for å få innvilget lån. Det gjør det også enkelt å sammenligne tilbudene. For å gjøre det lønnsomt for deg selv, er det viktig å sammenligne tilbudene. Slik vil du finne det gunstigste tilbudet.

  • Samle renteutgifter
  • Redusere nedbetalingstiden


Søke om refinansiering


Når du skal søke om å refinansiere, er det flere ting du må ha oversikt over. Mye av informasjonen kan bankene hente automatisk, men ikke alt. Hovedregelen sier at din gjeld ikke kan overstige fem ganger egen årsinntekt. Det vil si at har du en årsinntekt på 500 000 kroner, kan du ha lån på 2.5 millioner kroner. Alt av boliglån, billån, studielån og usikret gjeld, regnes inn i denne summen. Gjeldsregisteret gir bankene informasjon om den usikrede gjelden. Mye informasjon kan også hentes automatisk fra Skatteetaten. Du er likevel selv ansvarlig for å undersøke at alt stemmer.

  1. Hvor mye du har i gjeld
  2. Hvor mye skal samles


Refinansiering av boliggjeld


Ved å refinansiere, kan du samle lån og kreditter i et større lån. Du kan også reforhandle vilkårene på eksisterende lån. Har du problemer med å betjene boliglånet, kan du få reforhandlet dette. Slik unngår du å måtte selge. Husbanken var tidligere behjelpelig med dette. De har nå overført dette til kommunene. Ved behov for å utbedre boligen, for eksempel fikse et ødelagt tak, kan du øke lånet på boligen. Du vil da reforhandle boliglånet, slik at utgiftene til utbedringen inngår i lånet. Fordelen med øking av boliglånet, er at renten er vesentlig mye lavere enn eksempelvis forbrukslån.

Nedbetalingstiden på boliglån, er også betydelig mye lenger enn ved forbrukslån. Hovedregelen er at forbrukslån skal betales ned i løpet av fem år. Ved refinansiering kan du få innvilget inntil 15 år. Det mest lønnsomme er forøvrig kort nedbetalingstid. Da betaler du renter over kortere tid, og den totale kostnaden går ned. Når du skal samle lån, bør du altså se på dette. Selv om renten på boliglånet er lavere, kan den totale kostnaden ende opp med å bli dyrere. Dette fordi du betaler renter over en mye lenger periode.


Samle lån og kreditter i forbrukslån


Har du flere smålån og kreditter, kan det være en fordel å samle disse i et større forbrukslån. Renten på dette er høyere, men du kan fremdeles spare penger. Ved å samle utgiftene til lån på ett sted, vil du raskere kunne nedbetale. Har du for eksempel fem små lån med et minstebeløp på 500 kroner, vil du betale 2 500 kroner i måneden. Av disse går kanskje 1 500 kroner til å nedbetale de ulike lånene, og 1 000 kroner til renter. Samler du disse i ett, går 2 000 kroner til nedbetaling av lån, og 500 kroner til renter.


Fordeler med refinansiering


Forbrukslån.no/refinansiering/ har listet flere fordeler ved å samle lån og kreditter. Selv om du ikke blir gjeldsfri, har du muligheten til dette fortere. Når du samler alle utgiftene til lån på ett sted, unngår du å betale flere små beløp. Da blir lånet betalt ned fortere, siden du kan betale mer avdrag hver måned. Mange ser på rentene når de skal avgjøre hvilket lån som er best. Du må også huske på avdragene. Hvor mye du betaler ned hver måned, avgjør hvor fort du blir gjeldsfri. Også hvor mye du kan kutte i totale rentekostnader.

  • Bedre oversikt over økonomien
  • Større betjeningsevne
  • Bedre betingelser for renter og gebyrer
  • Raskere nedbetaling

Har du flere lån å betjene, er det lett å miste oversikten. Når du samler alle i ett, får du ideelt sett kun ett lån å forholde deg til. På denne måten får du bedre oversikt. Slik vet du også hvor mye som går til renter og avdrag hver måned. Dette gir en idé om når du vil bli gjeldsfri. Hvis du kan betale mer i måneden, vil du oppnå dette raskere. Det er nemlig slik at alt du betaler over avtalt månedsbeløp, skal gå til avdrag. Har du 10 000 kroner ekstra å betale en måned, går lånet ned tilsvarende.


Derfor lønner det seg


Har du mye gjeld, lønner det seg å refinansiere. Ved å samle flere små lån, kan du få bedre betingelser på renter. Dette kutter de månedlige utgiftene til renter. Det frigir også kapital som kan brukes på avdrag. Du kan forhandle ned de månedlige avdragene. Slik vil det derimot ta lenger tid før lånet er nedbetalt. Ved å ha ett lån å forholde deg til, får du en bedre oversikt. Du ser enkelt hvor mye du betaler i renter og avdrag. Slik ser du også hvor mye raskere lånet nedbetales, og om du kan betale mer.


Ofte stilte spørsmål


Hvilke lån kan refinansieres?


Alle typer lån kan refinansieres. Det er forskjellige løsninger for hvilke lån du refinansierer. Du kan samle all sikret og usikret gjeld i boliglånet. Søker du forbrukslån, kan du samle alle smålån, kreditter og handlekontoer i dette lånet. Refinansiering med forbrukslån tilbyr som oftest en øvre grense på opptil 600 000 kroner, og 15 års nedbetaling.


Hvordan finne det rimeligste tilbudet?


Skal du søke refinansiering med forbrukslån, kan det lønne seg å sende flere søknader. For eksempel ved å selv sende søknad til alle bankene. Du kan også benytte deg av en samleside for lån. På denne måten kan du enkelt sammenligne de ulike tilbudene, og finne det gunstigste. Sammenlign alltid effektiv rente, nedbetalingstid og totale kostnader.


Hva er forskjellen på nominell og effektiv rente?


Når du skal sammenligne lån, er det viktig å skille mellom effektiv rente og nominell rente. Noen oppgir nominell rente når de reklamerer for lån, andre effektiv rente. Den nominelle renten utgjør kun det du betaler i renter. Den effektive renten inkluderer både det du betaler i renter, samt alle ekstra gebyrer og kostnader.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB