Nordmenn surfer på en global nettbølge


Trond Eilertsen
Publisert 9. desember 2015, kl. 12:06

PRESSEMELDING

8 av 10 globalt, og så godt som alle nordmenn, lever nå et oppkoblet liv – anført av en gruppe tunge internettbrukere, såkalte «netizens». På vei mot tingenes internett, der «alt» kobles opp og snakker sammen, er TV’en, strømmåleren og alarmsystemet våre favoritter. Mange frykter for personvernet, men mener fordelene overgår risikoen – og vi er lunkne til delingsøkonomien.

Dette er noen av funnene i en stor, internasjonal studie fra Ericsson ConsumerLab, der også et representativt antall nordmenn er intervjuet.

Alle nordmenn på nettbølgen
Vi kan deles inn i tre hovedgrupper nettbrukere. I front ligger de tyngste brukerne, såkalte «netizens», som utgjør 17 prosent internasjonalt og 19 prosent i Norge. De har minst tre oppkoblede enheter og bruker minst en time på internett og syv digitale tjenester hver dag.

Gruppen av mer beskjedne, men likevel svært aktive brukere, utgjør 65 prosent internasjonalt – og hele 81 prosent i Norge. Resten, 18 prosent globalt og under 1 prosent i Norge, regnes som uoppkoblede, som betyr at de aldri eller sjelden bruker internett.

– Norge har bare litt høyere andel netizens enn snittet globalt. Vi utmerker oss ved at så godt som alle lever en oppkoblet livsstil og er storbrukere av IKT. I motsetning til Norge har mange land med høy andel netizens også en stor andel uoppkoblede, sier Aksel Aanensen (bildet), adm. dir. i Ericsson i Norge.

Strømmer og kommuniserer på farten
Ønsket om å utføre digitale aktiviteter på farten er en driver for vår oppkoblede livsstil. Eksempelvis bruker nå en av tre nordmenn, og flertallet av våre netizens, tjenester for å sette filmer og tv-programmer på pause på én enhet for senere å se resten av dem på en annen enhet.

Halvparten av alle nordmenn, og 7 av 10 netizens, har mer enn to kontoer på sosiale nettverk som Facebook, LinkedIn og Twitter – eller bruker mer enn to kommunikasjons-app’er på smarttelefonen.

Generelt øker nordmenns mobile nettbruk av så godt som alle typer tjenester, særlig banktjenester. 9 av 10 bruker mobile enheter til en større del av sine nettbankoppgaver enn for et år siden – halvparten av oss dobbelt så mye. 8 av 10 netthandler mer, og nesten like mange bruker offentlige tjenester mer fra mobile enheter.

Mer lunkne til delingsøkonomien
I Norge deltar bare 26 prosent i den voksende, nettbaserte delingsøkonomien – mot 36 prosent internasjonalt. Andelen nordmenn som bruker slike tjenester er høyest for reiserelaterte ressurser som leie av rom og deling av wifi-nett og internettilgang.

– Vårt moderate engasjement i delingsøkonomien skyldes trolig at mange nordmenn har god økonomi, så de økonomiske insentivene er mindre enn i mange andre land. De mest populære delingsresursene brukes av flere menn enn kvinner, og mer av yngre enn eldre, sier Aanensen.

Vil ha TV’en og strømmåleren på nett
alltid-online
Det snakkes mye om tingenes internett, som innebærer at stadig flere av tingene rundt oss blir «smarte» og i stand til å utveksle data over nettet.

TV’en, strømmåleren og alarmsystemet er nordmenns klare favoritter blant en lang rekke ting som er eller kan tenkes oppkoblet til internett for å bli mer effektive. Lavest scorer løse kjøkkengjenstander, møbler og løsøre som penner, dagbøker og kofferter.

– Det er naturlig at vi er opptatt av oppkoblede TV’er og alarmsystemer, som mange bruker eller ser nytten av allerede. Det er mer interessant at mange vil ha strømmålerne koblet opp. Digitale strømmålere skal installeres i alle norske hjem før 2019, men det har foreløpig vært svært lite fokus på mulighetene dette vil skape, sier Aanensen.

Fordelene større enn risikoen
En høy andel av verdens befolkning mener teknologi har positiv samfunnseffekt på områder som helse og utdanning. Blant nordmenn som har noen mening om det, er tre ganger så mange enige som uenige (28,6 vs 11,8 prosent) i at det er positivt for samfunnet at flere mennesker kobles opp og bruker ny teknologi.

Samtidig mener en betydelig andel av verdens befolkning, og mer enn en av tre nordmenn, at teknologien er en trussel for personvernet.

– I Norge er likevel mer enn dobbelt så mange enige som uenige (26 vs 11 prosent) i at fordelene ved nettbaserte tjenester overgår risikoen. Flertallet er nøytrale, sier Aanensen.

Om Ericsson ConsumerLab-studien “Det oppkoblede liv”
Studien presenterer innsikt fra datainnsamling via 45 290 personlige og online-intervjuer med forbrukere på mellom 15 og 69 år (hvorav ca 1 700 i Norge), som representerer 1,2 milliarder mennesker fordelt på flg 24 land: Norge, Sverige, Frankrike, Tyskland, Angola, Brazil, Canada, Chile, Kina, Colombia, India, Indonesia, Italia, Elfenbenkysten, Jamaica, Japan, Kenya, Libanon, Polen, Russland, Sør-Amerika, Korea, Thailand, Storbritannia og USA.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB