En av to ser tv-programmer og film på mobilen


Trond Eilertsen
Publisert 6. januar 2016, kl. 11:03

Vi konsumerer stadig mer underholdning mens vi er på farten. Flertallet av mobilbrukerne i Norge strømmer nå musikk, tv-programmer og filmer på telefonen – inntil en fjerdedel hver eneste dag. Menn strømmer mer med mobilen enn kvinner, og jo lavere aldersgruppe – desto høyere andel tunge strømmere.

Dette fremgår av en undersøkelse gjennomført av Ericsson ConsumerLab, der over 1700 nordmenn i alderen 15-70 år er intervjuet om bruk av internett og teknologi.

Ifølge undersøkelsen bruker 9 av 10 smarttelefon. 48 prosent av disse oppgir å ha Android-telefon, 39 prosent iPhone.

Telefonene brukes stadig mer aktivt til å konsumere nettbasert innhold mens vi er på farten. Ifølge undersøkelsen liker vi blant annet å strømme ulike typer underholdning.

Eksempelvis strømmer 3 av 4 videosnutter fra tjenester som YouTube med mobilen, og 22 prosent gjør det hver dag. Blant de yngste, i aldersgruppen 15-17 år, bruker nesten 4 av 10 mer enn 1 time per dag – eller 7 timer i uken, på strømming av videosnutter.

I følge Ericssons undersøkelse er det ikke bare korte videosnutter som er populær underholdning på mobilen. Over halvparten av de norske mobilbrukerne ser fra tid til annen hele tv-programmer og filmer på mobilen, 15 prosent hver dag.

Flere enn 6 av 10 strømmer musikk på mobilen, 23 prosent hver dag. I aldersgruppen 15-17 strømmer hele 84 prosent musikk på mobilen hver eneste dag.

Videosamtaler på mobil har også blitt populært. Halvparten av oss bruker det fra tid til annen, 11 prosent bruker det hver dag. Undersøkelsen kan tyde på at menn er mer opptatt av å se hverandre når de snakker sammen enn kvinner, da ca dobbelt så mange menn som kvinner har videosamtaler på mobil daglig. I de yngste aldersgruppene har ca 20 prosent videosamtaler på mobil hver eneste dag.

– Undersøkelsen bekrefter at mobilen er blitt et viktig underholdningsverktøy for nordmenn flest – ikke minst for strømming av nettinnhold. Selv om de yngre er langt mer aktive enn de eldre er ikke dette noe rent ungdomsfenomen. Mellom 30 og 50 prosent av mobilbrukerne i aldersgruppene mellom 50 og 70 år bruker fra tid til annen de ulike strømmetjenestene, sier Aksel Aanensen, administrerende direktør i Ericsson i Norge.

tv-film-Streaming

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB