Norsk beredskapsinnovasjon nominert til offentlig prestisjepris


Trond Eilertsen
Publisert 23. januar 2017, kl. 08:13

Oslo: For første gang samles alle tenkelige redningsressurser til havs, på land og i luften i ett felles register. Nå nomineres det offentlige samarbeidet BarentsWatch til nyskapingsprisen Bedre stat.

Ressursregisteret er utviklet i samarbeid med konsulentselskapet Sopra Steria.

– Når det står om sekunder er hurtig, nøyaktig og stabil informasjon uhyre viktig. Med registeret til BarentsWatch begynner vi nå endelig å få en felles, oppdatert oversikt over offentlige, private og frivillige redningsressurser. Dette kan uten tvil spare mange liv i årene fremover, sier redningsleder Raymond Prestøy hos Hovedredningssentralen i Nord-Norge.

Hovedredningssentralen bruker ressursregisteret til å koordinere sine redningsoperasjoner. Prestøy forteller at informasjon om redningsressurser tidligere har ligget spredt hos ulike etater og organisasjoner, og at opplysningene ofte har vist seg å være utdaterte eller upresise.

Kobler sammen de riktige ressursene

I en redningssituasjon, for eksempel et havari, får Hovedredningssentralen gjennom BarentsWatch raskt etablert et situasjonsbilde med oversikt over alle tilgjengelige ressurser i området, som båter, helikoptre og personell.

Ressursregisteret kan også brukes til å koordinere operasjoner på land, blant annet i forbindelse med snøskred. I slike tilfeller vil registeret enkelt kunne gi de som koordinerer leteaksjonen oversikt over alle relevante lokale ressurser, fra lavinehunder og frivillig mannskap til snøskuter- og helikoptertjenester.

Pilot i politiet

Politiinspektør Berit Bjørnsen i Politidirektoratets plan- og sikkerhetsseksjon mener Felles Ressursregister vil bli et godt verktøy for politiets operative ledelse i forbindelse med krisehåndtering. Nå skal verktøyet prøves ut i pilotversjon i utvalgte politidistrikt.

– Politiet har en sentral rolle når det gjelder å ivareta samfunnets sikkerhet. I tilfeller som krever øyeblikkelig innsats samarbeider vi med både offentlige og sivile aktører. Her blir Felles Ressursregister et viktig supplement for å få oversikt over ulike ressursers kapasitet og tilgjengelighet, sier hun.

5000 registrerte ressurser

Raymond Prestøy i Hovedredningssentralen anslår at det i øyeblikket ligger om lag 5000 ressurser i fellesregisteret til BarentsWatch. Dette antallet vil øke kraftig etter hvert som nye ressurseiere begynner å bruke registeret, blant annet kommunale aktører.

Det er Digitaliseringsrådet som har nominert BarentsWatch sitt Felles Ressursregister til Bedre stat-prisen. Prisen deles ut 25. januar på den årlige styringskonferansen til Direktorat for økonomistyring.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB