Nyoppdagede planeter


Trond Eilertsen
Publisert 8. juni 2017, kl. 22:46

Nyoppdagede planeter kan være likere Jorden en først antatt

Vi vet stadig mer om planetene rundt oss takket være mer nøyaktige målinger og mer avansert teknologi. Svaret på hvilke ingredienser som må til for å lage en kompakt planet er nærmere enn noen sinne.

Helt siden vi oppdaget exoplaneter på nittitallet har astronomer drømt om å finne en planet som ligner Jorden der ute blant stjernene. Forbedrede teknikker har gjort det mulig for forskerne å oppdage mindre og mindre planeter. Det store spørsmålet er om funnet av en planet på størrelse med Jorden betyr at denne også er lik Jorden i oppbygging? Nye studier viser at de små exoplanetene sannsynligvis ligner mer på Jorden enn først antatt.

Et mye omtalt instrument, brukt til blant annet å studere exoplaneten Kepler-93b, er HARP (High-Accuracy Radial velocity Planet Searcher). Dette instrumentet befinner seg på Kanariøyene og brukes til å bekrefte og følge opp funn av exoplaneter gjort av NASAs prosjektteam Kepler. Flertallet av exoplanetene oppdaget i løpet av de siste årene ble funnet ved hjelp av en metode kalt transitt-metoden. Denne metoden går ut på å følge med på stjernene etter tegn på kryssende planeter. Når en planet passerer foran en stjerne vil lyset bli svakere i et øyeblikk og gir Kepler informasjon om både eksistens og størrelse, men det sier ingenting om massetettheten til planeten. Denne metoden er mest kjent for å ha gjort det mulig å oppdage planeter på størrelse med Jupiter allerede i en tidlig fase av denne typen teknologi.

Nå som teknologien er mer velutviklet kan vi også oppdage mindre planeter, som passerer med større distanse fra stjernen (solen) under oppsyn. Vi kan også fastslå massetettheten med mye bedre sikkerhet.

Exoplaneten Kepler-93b, som har en diameter som er 1,5 ganger større enn Jorden, har eksempelvis en masse på 4,02. Massen og volumet gir oss en god indikasjon på at massetettheten er svært lik den vår egen planet har. Vi kan faktisk allerede se et mønster i de funnene som er gjort rundt de siste oppdagelsene av exoplaneter. De minste planetene har stort sett alle en oppbygging lik Jorden med tanke på forholdet mellom masse og størrelse. De større planetene er mindre kompakte og er bygd opp av andre materialer enn Jorden.

Men er en lik oppbygging ensbetydende med at planeten faktisk ligner på vår egen planet? Der finnes flere faktorer som må tas med i beregningen før noe slikt kan fastslås. Plassering i solsystemet den befinner seg i er en av de viktigste faktorene siden dette bestemmer om planeten i det hele tatt har et levbart miljø. Selv om Kepler-93b ligner mye på Jorden, går den i en altfor tett bane rundt sin egen sol, noe som gjør at eksistens av for eksempel vann ville være umulig. Der er også andre forutsetninger til at en planet skal kunne ha kilder av vann på overflaten, men en oppbygging lik Jorden er en god start.

Kepler-93b er altså ikke den tvillingplaneten vi er ute etter, men det faktum at den eksisterer er et spennende tegn på at en slik planet skal kunne finnes i vår galakse. Det finnes fortsatt en stor mengde begrensninger for hva vi kan se, og dermed også oppdage, men kanskje finnes det en planet der ute, identisk til vår egen, som bare venter på å bli oppdaget.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB