Musikk i barnehager


Trond Eilertsen
Publisert 2. januar 2020, kl. 02:29

Slik gjør noen barnehager det.

Noen barnehager bagatelliserer musikken mens andre spiller hver dag og blir sertifisert som lykkelige. Tendensen er at de minste synger mer enn de største, og at musikkinstrumenter ofte brukes i prosjekter i regi av voksne og med mennesker utenfra.

«Vi har startet et samarbeid med musikkskolen. Musikken drukner litt i andre aktiviteter. Vi er en del av et prosjekt. Vi fokuserer på andre aktiviteter. Vi har band, musikkinstrumenter og spiller inn vår egen musikk.»

Dette har noen av svarene man får. Spørsmålet var hvordan det er med musikken i barnehagene i Norge.

Både ledere og eksperter opplever at det er stor forskjell i musikkaktivitetene fra en institusjon til en annen. Noen trender er imidlertid generelle.

Spesielt de mindre barna synger mye. På den annen side brukes ikke instrumentene like mye i hverdagen. Hvis barnehagene har instrumenter, blir de ofte innelåst, slik at barna bare får tilgang til dem i voksenstyrt aktivitet. Noen sier «Jeg vil gjerne se trommer og lydinnretninger i større grad, men jeg hører ofte argumenter om at instrumentene blir ødelagte og bråkete. Det kan være mye støy de første par ukene, men det vil gå seg til.»

I utgangspunktet ser man et veldig variert musikkbilde, som blant annet avhenger av om det er musikkinteresserte og musikkpedagoger i institusjonen. Man opplever også en tendens til at institusjoner får hjelp utenfra, for eksempel ved at en musikkpedagog fra den lokale musikkskolen kommer til barnehagen av og til, og tar med seg musikkinstrumenter.

Noen steder gjøres dette i samarbeid med lærere i institusjonen. Det er det beste for da kan de lære av hverandre. Dette kan bety blant annet at deler av personalet har vært på forskjellige kurs i musikk.

”Selv er jeg musiker og synes det er flott at vi har musikk rundt oss, men det handler først og fremst om å jobbe gjennom musikken med barnas språk, deres motoriske ferdigheter og sosiale ferdigheter. Det skaper samhold at vi deler musikk flere ganger i uken» sier en barnehageansatt.

Han innrømmer at musikkens rolle i en barnehage er avhengig av at personer som ham brenner for musikk.

«Musikk er også smittsomt. Selv om ansatte ikke blir ansatt på grunn av sine musikalske forutsetninger og kanskje ikke er glade for å synge når de begynner her, får kulturen dem til å ta musikk i bruk og etter kort tid den bruker de det i deres daglige pedagogiske arbeid med barna» sier en barnehageleder.

»Musikk er en viktig del av tilbudet vårt, men på nivå med alt annet. Vi må være en universell barnehage som jobber med mangfold, slik at vi ikke profilerer oss på musikk» sier en barnehageansatt.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB