Fjernstyrte droner og kunstig intelligens sjekket Avinors gjerder


Trond Eilertsen
Publisert 2. februar 2020, kl. 09:06

Avinor har i et pilotprosjekt testet droner og kunstig intelligens for å undersøke flyplassgjerder. Basefarm og Senseloop sto for gjennomføringen.

Flyplassgjerder har flere viktige sikkerhetsfunksjoner. Men, forhold som tidens tann, vær og manipulering kan imidlertid endre gjerdenes tilstand til gjennomtrengelige for folk og dyr.

På bakgrunn av dette har Avinor ønsket å gjennomføre et prosjekt for regelmessig overvåking av situasjonen. Avinors samfunnsoppdrag er å sikre hele Norge luftfartstjenester. Inkludert i dette er ansvaret er å eie, utvikle og drive et landsomfattende flyplassnett for sivil sektor. Gjerdene er en viktig brikke i infrastrukturen rundt en flyplass.

– Sammen med Basefarm har vi fått tildelt og gjennomført et pilotprosjekt for tilsyn av flyplassgjerdene med drone på Svolvær lufthavn. Prosjektet ble gjennomført andre halvår 2019, sier CCO Sølve Grimkelsrud i Senseloop.

Senseloop leverer automatiske og fjernstyrte droneoperasjoner, as a Service. Målet med fjernstyrte droneoperasjoner er å eliminere behovet for dronepilot på bakken. Selskapet utplasserer dronehangarer med droner som fjernstyres fra en drone-operasjonssentral i Oslo. Selve droneoperasjonene utføres i nært samarbeid med tårnet/lufttrafikktjenesten på aktuell lufthavn.

Slike droneoperasjoner innebærer en betydelig innsamling av data og kombinasjon av data fra flere kilder. Basefarm har nøkkelkompetanse på området inkludert avansert databehandling og kunstig intelligens.

– Big Data og Data Science er nøkler til automatisering og effektivisering fremover, slik dette prosjektet er eksempel på. Sentralt for å vinne kontrakten var vår kompetanse på maskinlæring og bildeanalyse, sier Knut Rand, VP for Data Driven Solutions i Basefarm.

Basefarms Data Science-satsing inkluderer 20 Data Scientists og en enda større gruppe Data Engineers.

Intensjonen med pilotprosjekt var at konseptet også skal kunne bli anvendt ved andre av Avinors 44 flyplasser i Norge inkludert utvikling av ytterligere automatiske tilsynstjenester også utover gjerdetilsyn. Også andre faktorer enn resultatene fra pilotprosjektet vil avgjøre om dette faktisk blir en realitet.  

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB