Ny teknologi gjør luftrommet tryggere i Norge


Trond Eilertsen
Publisert 11. april 2023, kl. 16:02

Avinor har nå fullført installasjonen av WAM-utstyr med antenner på rundt 200 fjelltopper og lufthavner over hele Norge. WAM står for Wide Area Multilateration, og skal erstatte halvparten av Avinors radarer rundt om i Norge. Prosjektet er et av verdens største og komplekse av sitt slag.

Øker sikkerheten i norsk luftrom 

-Fordelen med WAM-teknologien er at den gir et bedre bilde av flytrafikken i luftrommet. Mens gamle radarer kun ser utover og oppover i lufta, gir WAM-teknologien også et bilde ned i fjord- og dalfører. Dette gjør at samspillet mellom piloter i eksempelvis redningshelikoptre og flygeledere blir bedre. Dette styrker derfor flysikkerheten ytterligere, sier Ellen Lystad som er direktør for teknologiutvikling innen flynavigasjon i Avinor. 

Et av verdens største og mest komplekse prosjekter

Det er forsvars- og sikkerhetsselskapet SAAB som har levert teknologien til Avinor. Med erfaring fra tilsvarende prosjekter verden over, mener de at Avinor sitt prosjekt er et av de mest komplekse og verdens største av sitt slag. 

-Norge har en svært krevende topografi. For å sikre et godt bilde av luftrommet for Avinor har vi installert et stort antall antenner der. Dette gjør prosjektet til et av verdens største og komplekse av sitt slag, sier Jeff Thompson, ATM Safety and Efficiency program manager i SAAB.

-Hvert år er det om lag 600.000 flybevegelser i norsk luftrom. Den nye WAM-teknologien er derfor helt avgjørende for at Avinor skal levere sikker-, stabil- og effektiv drift i tråd med samfunnsoppdraget, avslutter Lystad. 

Fakta om WAM-prosjektet 

  • Prosjektet startet i 2013 
  • Kostnaden av WAM er om lag halvparten av konvensjonelle radarinstallasjoner 
  • Det er totalt 193 installasjoner i Norge 
  • Teknologien nyttiggjøres ved kontrollsentraler, kontrolltårn og AFIS-tårn 
  • Overvåkningsdekningen er bedre enn radarer, spesielt nært lufthavner 
  • WAM gir større fleksibilitet i dekningen, ettersom det er mindre installasjoner sammenlignet med radarer 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB