Snart kommer omfattende forenklinger for næringslivet 


Trond Eilertsen
Publisert 10. mars 2022, kl. 08:21

I år går startskuddet for nye forenklinger for norsk næringsliv. – Vi har tidligere forenklet skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister. Nå er det næringslivets tur, sier skattedirektør Nina Schanke Funnemark.

Nina Schanke Funnemark, skattedirektør (t.v.), Helene Lillekvelland, politisk rådgiver, Virke og Rune Aale-Hansen, adm.dir. Regnskap Norge. (Foto: Andreas Vatnøy/Skatteetaten)

Fra og med i år får omtrent 350.000 personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) en ny skattemelding.   

– Inntil nå har det vært slik at de næringsdrivende sender inn skattemelding, næringsoppgave og vedleggsskjemaer. Ved innsending av skattemeldingen har næringsdrivende forholdt seg til opp mot 60 skjemaer med over 7000 felt og de har selv måttet ha oversikt og vite hva som gjelder for dem. Med den nye skattemeldingen forsvinner skjemaveldet, skjema for skjema, forteller skattedirektør Nina Schanke Funnemark. 

Alle skjemaer i den nye skattemeldingen for næringsdrivende skal fjernes og erstattes med temaområder og på den måten vil den bli lik skattemeldingen for lønnsmottakere og pensjonister.  

Forbedringene skjer år for år og i 2024 skal alle næringsdrivende, også aksjeselskaper, få ny skattemelding.  

Rett fra regnskapet og inn til Skatteetaten 

Et omfattende samarbeid med ulike teknologibedrifter, som leverer regnskapssystemer og årsoppgjørsprogrammer til næringslivet, har ført frem til nye løsninger for alle parter.  

Innsending fra regnskaps- eller årsoppgjørssystem vil bidra til at opplysningene som blir sendt inn blir riktigere første gang. De næringsdrivende vil derfor spare tid på leveringen og det vil bidra til mindre oppfølging i etterkant.  

– Vi vet at enkelte som driver for seg selv synes skatt er krevende og at de ønsker veiledning for å gjøre alt riktig. Vi håper at denne utviklingen er med på å gjøre oppgaven enklere, uttaler skattedirektør Schanke Funnemark.    

– Ved å arbeide sammen med næringslivet fra start, sikrer vi også at det vi utvikler er tilpasset og har verdi for brukerne våre, sier skattedirektøren. 

Målet for fremtiden er at alle virksomheter skal levere de fleste opplysninger fra regnskapssystemet sitt direkte inn til Skatteetaten.  

– Skatteetaten har som ambisjon å møte næringslivet i deres egne omgivelser. Det er en stor fordel for både den næringsdrivende og Skatteetaten at det blir enklere å gjøre rett og vanskeligere å gjøre feil. Vår erfaring er at det blir færre feil hvis opplysninger sendes direkte inn fra et regnskapsystem, istedenfor at de fylles ut manuelt/ for hånd. Derfor oppfordrer vi virksomheter til å bruke regnskapssystemet til innsending av både mva-melding og skattemelding, sier Nina Schanke Funnemark.  

Fakta om ny skattemelding for næringsdrivende 

Den nye skattemeldingen for næringsdrivende bygger på de samme prinsippene som ny skattemelding for lønnsmottakere og pensjonister:   

  • Opplysningene som tidligere hørte hjemme i mange forskjellige vedleggsskjemaer og næringsoppgaver samles nå i én næringsspesifikasjon, som blir en integrert del av skattemeldingen.   
  • I næringsspesifikasjonen er disse opplysningene også samlet i temaer. Data som naturlig hører sammen, er samlet. Vi tar utgangspunkt i regnskapsoppstillingen.  
  • De fleste enkeltpersonforetak kan velge om de ønsker å levere og endre opplysningene i næringsspesifikasjon direkte i skattemeldingen sin selv, eller om de vil bruke støtte fra et regnskaps – eller årsoppgjørssystem når de skal endre og levere.  
  • Når aksjeselskap får ny skattemelding (i 2024), dvs upersonlig skattepliktige, så MÅ alle levere fra et regnskapssystem eller årsoppgjørsprogram 

Skattemeldingen for næringsdrivende blir lansert for enkeltpersonforetak (ENK) i 2022 (for inntektsåret 2021). I 2024 (for inntektsåret 2023) skal alle upersonlige skattytere benytte ny skattemelding.  

Les om hvorfor Skatteetaten anbefaler virksomheter til å bruke regnskapssystemet også til innsending av mva-melding og skattemelding. (www.skatteetaten.no/regnskapssystem ) 

Frokostmøte og ny skattemelding 

Fredag 4. mars arrangerte skatteetaten et frokostmøte der ny skattemelding for næringslivet ble lansert. Statssekretær i Finansdepartementet, Lars Erik Bartnes deltok sammen med blant andre Rune Aale-Hansen, administrerende direktør i Regnskap Norge og Helene Lillekvelland, politisk rådgiver i hovedorganisasjonen Virke. 

Se frokostmøtet i opptak her:Frokostseminar om den nye skattemeldingen for næringsdrivende – YouTube 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB