Raindrop skal utfordre Google Wave


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 23. oktober 2009, kl. 21:27

Tenker i samme baner som Google. Samler sosiale nettjenester på ett sted: Raindrop! (ill. Bitnett Teknologia)

Tenker i samme baner som Google. Samler sosiale nettjenester på ett sted: Raindrop! (ill. Bitnett Teknologia)

Samtidig som Goolge Wave er i vinden

Google Wave er noe som burde være kjent for de fleste nå, i hvert fall dersom du er en flittig bruker av internett. Wave er en ny tjeneste som revolusjonerer måter vi kommuniserer nettet på. Wave er enda i beta, men hundretusener av mennesker verden over ønsker allerede å teste Wave. Noen selger til og med invitasjoner til Google Wave på Ebay!

Raindrop samler alt under èn tjeneste

Midt i Wave-perioden kommer et produkt fra folkene bak Thunderbird, altså Mozilla. Tjenesten kan fort sammenlignes med Google Wave . Tjenesten, som har fått navnet Raindrop, har mange av de samme grunntankene som Google Wave. Det  Raindrop gjør er at det samler tjenester som blant annet Facebook, Messenger, Twitter, Flickr, blogger og e-post under èn tjeneste. Disse tjenestene skal knyttes opp mot Raindrop og brukes enklere og mer effektivt der. Det er altså snakk om å gjøre kommunikasjon enklere, på tvers av alle disse tjenestene.

Raindrop vil være en open source-tjeneste, og vil la hvem som helst være med på å utvikle og lage nye funksjoner. Raindrop har laget en prototype, men den finnes ikke for nedlasting. Det blir imidlertid spennende å følge dette prosjektet, og se om Raindrop kan utfordre Google Wave.

[Kilde: labs.mozilla.com via theregister.co.uk]

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB