2010 betyr uttalesurr – og ikke bare i Norge


Christofer Nygård
Publisert 31. desember 2009, kl. 01:52

Riktig: "Tjue-ti". Galt: "To-tusen-og-ti". I Norge, derimot, ønsker Språkrådet det motsatte.

Riktig: "Tjue-ti". Galt: "To-tusen-og-ti". I Norge, derimot, ønsker Språkrådet det motsatte. Faksimile: Twentynot2000.com

Det har i lengre tid vært stilt spørsmåltegn ved uttalelsen av årstallene fra og med 2010. Mens vi fra begynnelsen av dette tiåret har sagt «to-tusen-og-én», «to-tusen-og-to», og så videre, er det mange som nå mener vi bør gå tilbake til den tidligere – kanskje hendigere – uttalemåten, ved å omtale neste år som «tjue-ti».

Dette er ikke bare et problem i Norge, men også i den engelskspråklige verden. Akkurat som norsk endret også det engelske språket seg ved overgangen til år 2000. Forskjellen, derimot, er at mens det norske Språkrådet velger å fortsette og si «to-tusen-og-ti», pusher engelskspråklige medier uttalelsen «twenty ten».

I en artikkel i TechCrunch slås det nærmest fast at det kommende året skal uttales «twenty ten» – altså stikk i strid med Språkrådets oppfordring. Det grunngis ved at vi i alle år har uttalt årstall på denne måten, og at det rett og slett er enklere å si det på den tradisjonelle måten.

Men det er ikke journalistene i TechCrunch som kommer med argumentene, det er det nettstedet twentynot2000.com som står for. Nettstedet dedikeres fullt og helt til å endre folks uttalemåte, og er av det simpleste slaget – kun en forside og litt tekst. Men innholdet er likevel krystallklart: Fra og med i morgen bør du si «tjue-ti», og ikke «to-tusen-og-ti».

Hva mener du? Hvordan skal det nye året uttales? Uansett: Godt nytt år, hilsen alle oss i Teknologia-redaksjonen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB