Flesteparten mener piratkopiering er akseptabelt


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 5. januar 2010, kl. 18:50

Ikke så oppløftende tall

Den årlige undersøkelsen utført på vegne av Business Software Alliance Norge viser at svært mange synes piratkopering er akseptabelt. Business Software Alliance (BSA) jobber for å begrense bruken av piratkopiert programvare i arbeidslivet.

Undersøkelsen er uført blant 100 studenter fra Handelshøyskolen BI og NTNU i Trondheim.

Resultatet av undersøkelsen viser at 7 av 10 aksepterer bruk av piratkopiert programvare, til privat bruk vel å merke. Den store overraskelsen er likevel at så mye som 85 % av de som svarte, selv har benyttet seg av piratkopiert programvare. I tillegg vet kun 4 av 10 at det er en strafferamme på inntil 3 års fengsel ved alvorlige brudd på åndsverkloven.

Ja til piratkopier ved privat bruk – nei ved bruk i arbeidslivet

Det deltagerne svarte mer positivt på, var på spørsmål om bruk av piratkopiert materiale i arbeidslivet. Her svarte 75 % at det bør være ulovlig å benytte seg av piratkopiert materiale i arbeidslivet.

Undersøkelsen viser altså at mange av dagens studenter selv benytter seg av piratkopiert materiale, noe som er svært oppsiktsvekkende.

Hva synes du om dette? Er det greit å benytte seg av piratkopiert programvare?

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB