Covid-19 forsterker de digitale kjønnsforskjellene


Trond Eilertsen
Publisert 12. mai 2020, kl. 11:36

6. mai publiserte UN Womens leder, Phumzile Mlambo-Ngcuka, og Plans internasjonale leder, Anne-Birgitte Albrectsen, kronikken «Vi kan ikke tillate at covid-19 forsterker de digitale kjønnsforskjellene». I kronikken utrykker de bekymring for at pandemien skal føre til en ytterligere kjønnsbasert forskjell i adgangen til Internett og mobiltelefoner. De viser til at på verdensbasis har 17% flere gutter og menn digital tilgang, og at denne forskjellen er økende. Erfaring fra andre pandemier viser at kjønnsforskjellene øker i kjølvannet av disse.

Forfatterne mener at vi kan bruke krisen til å oppnå det motsatte, hvis det handles raskt og innovativt. De argumenterer at tilgang til Internett burde vært en menneskerettighet og at bærekraftmålene forplikter verdenssamfunnet til å sørge for at alle har tilgang til digital kompetanse. 

ECOSOC møte om covid-19 respons i dag

Det jobbes nå for å tilpasse FNs arbeidet til krisen.WHOs leder og Høykommissæren for menneskerettigheter er blant deltakerne.

FN kritiserer amerikanske land for dårlig fengselsforhold i møte med COVID-19

FNs høykommissær for menneskerettigheter varsler at forholdene i mange av fengslene både i Nord- og Sør-Amerika er dypt bekymringsverdige. Forholdene gjør at det er høy fare for spredning av koronaviruset, der flere tusen fanger og fengselsansatte allerede er smittet. De usikre forholdene har utløst fengselsopprør i flere land. FN minner landene på at de har et folkerettslig ansvar for å sikre et minimum av god fysisk og mental helsestandard for fangene, ifølge de såkalte Nelson Mandela-reglene.

Spesialrapportør om koronapandemiens effekt på de mest sårbare i arbeidslivet

FNs spesialrapportør for moderne slaveri, Tomoya Obokata, oppfordrer myndigheter verden over å styrke beskyttelsen av de som er mest utsatt for å bli utnyttet i arbeidslivet. Hvis tiltak ikke blir iverksatt kan den forverrede økonomiske situasjonen, som følge av pandemien, føre til en rask økning i antallet som blir offer for menneskehandel og andre former for utnyttelse i arbeidslivet, ifølge uttalelsen.

FN-topp sier koronapandemien har synliggjort urettferdighetene i arbeidslivet   

På arbeidernes dag 1. mai skrev Guy Ryder, generaldirektøren i Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO), en kronikk om arbeidernes situasjon før og etter koronapandemien. Han oppfordrer her til at den «nye normalen» som kommer etter pandemien bør være en «bedre normal» for arbeidslivet enn den situasjonen som var før, siden situasjonen lenge har vært preget av dårlige arbeidsforhold for millioner av arbeidere.

Stengte skoler over hele verden

På det meste var skoler og utdanningsinstitusjoner for 92% av verdens elever og studenter stengt grunnet koronakrisen. I mange land har skolene begynt å åpne igjen, men fortsatt møter 70,6% av verdens skolebarn og studenter stengte skoleporter.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB