EU får det som de vil – men har det noen hensikt?


Christofer Nygård
Publisert 20. februar 2010, kl. 00:48

EU har i de senere år uttrykt en sterk skepsis til Microsofts dominans i nettlesermarkedet. Før lanseringen av Windows 7 kom EU med et ultimatum: Brukerne måtte få velge fritt hvilken nettleser de skulle bruke som standard – allerede fra første stund.

I Windows 7 vil du etter hvert få velge fritt mellom de mest populære nettleserne. Men vil tradisjonelle IE-brukere endre valg av den grunn?

I Windows 7 vil du etter hvert få velge fritt mellom de mest populære nettleserne. Men vil tradisjonelle IE-brukere endre valg av den grunn?

Microsoft ga først etter og annonserte en såkalt europeisk «E»-versjon av Windows 7, hvor Internet Explorer 8 ikke skulle være forhåndsinstallert. Dette vekte stor oppsikt både i Europa og USA – og skepsis regjerte blant amerikanerne. «Europeerne kunne ikke komme her og kreve at et amerikansk selskap skulle fjerne en så viktig del av produktet sitt».

Mot slutten av 2009 ble det kjent at Microsoft valgte å trekke den planlagte «E»-versjonen, noe som satte sinne i kok i Brüssel. Dette førte til at de to partene inngikk et forlik, hvor europeiske Windows 7-brukere skulle få velge fritt hvilken nettleser de ville laste ned å bruke, fra en meny over de mest brukte nettleserne (de fleste av betydning er med på lista).

Noen betydning?

EU fikk vilja si, men vil det nødvendigvis føre til at den tradisjonelle Internet Explorer-brukeren endrer valg?

Det er i utgangspunktet vanskelig å svare på, men sannsynligvis vil det ikke være av særlig betydning verken for Internet Explorer eller konkurrentene. De fleste som i dag bruker Internet Explorer gjør det enten i jobbsammenheng, eller fordi de ikke er klare over at det finnes bedre alternativer. I tillegg har vi den gruppa som med hensikt velger Internet Explorer.

For den mindre teknologiorienterte brukeren, har dessverre valget av nettleser for lite å si til at et bytte er aktuelt. Når det gjelder hastighet, er Internet Explorer kjapp nok. Når det gjelder rendring, gjør IE en god nok jobb. Det er lite som tyder på at en bruker som ikke interesserer seg for en god webopplevelse vil bytte nettleser – uavhengig av om IE ikke lenger er bundlet med operativsystemet.

Mer oppmerksomme

I beste fall – for de alternative nettleserne – kan dette forliket føre til at folk flest blir oppmerksomme på at det finnes alternativer. Det har vært et problem at mange mennesker tror Internet Explorer er «synonymt» med selve internettet; dette kan kanskje bedre folks oppfatning av nettleseren.

Men oppfatning er én ting. Noe helt annet er kunnskap om forskjellene. Microsoft viser selvfølgelig ikke til data som sier noe om forskjellene på nettleserne, og understreker at Internet Explorer er den «desidert mest brukte nettleseren», i den korte forklaringen på produktet. De andre beskrives som «gode alternativer», men dette er neppe nok til å endre folks nettvaner.

Av liten betydning

Det er liten tvil om at nettlesere som Firefox, Safari og Google Chrome vil fortsette å ta markedsandeler fra Microsoft. Den menige mann blir mer og mer orientert på internett. Men at dette vil være av særlig betydning, stiller jeg meg skeptisk til.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB