Google vil betale for å kartlegge dine nettvaner


Christofer Nygård
Publisert 8. februar 2012, kl. 22:59

Som en av de ledende aktørene på weben er det lett å tro at Google allerede vet tilstrekkelig om folks nettvaner. Men noe annet er minst like sikkert i Google-leiren, nemlig ideen om at det er alltid rom for forbedring. Og for å få enda mer detaljkunnskap om folks nettvaner, tyr nå Google til økonomiske insentiver.

Gjennom «Screenwise panel», som prosjektet er navngitt, vil du nå kunne motta økonomisk kompensasjon for å utlevere informasjon om hvilke nettsteder du besøker, hvor lenge du besøker disse nettstedene, samt all annen online-aktivitet.

Gavekort

Programmet kommer i to versjoner. Den ene er tilgjengelig for allmennheten, og innebærer en godtgjørelse på 5 dollar – eller skarve 28 norske kroner – i form av Amazon-gavekort, samt et nytt gavekort for hver tredje måned du deltar i programmet, helt opp til 25 dollar. Med andre ord er det snakk om mikroskopiske beløp; en høy pris å betale for utlevering av denne typen informasjon.

Ekslusiv «klubb»

I tillegg finnes det angivelig et mer ekslusivt program, for et utvalg av husholdninger, hvor insentivene vil være betydelig romsligere. Her skal det være snakk om en initialutbetaling på 100 dollar, samt 25 dollar per måned.

Ifølge TechCrunch er sistnevnte program ikke åpent for allmennheten, og det eksisterer heller ikke informasjon fra Google sin side. Ryktene tilsier at det skal være snakk om et samarbeidsprosjekt mellom Google og markedsanalysebyrået Knowledge Networks, samt at antallet deltakere skal være omkring 2500. Informasjonen stammer fra et tips innsendt til nettstedet Ars Technica.

For øyeblikket er det lite informasjon om programmet, men er du blant de som kunne tenke seg et gavekort på 28 kroner, kan du melde deg på her.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB