Avslag på lånesøknaden, hva nå?


Trond Eilertsen
Publisert 8. oktober 2013, kl. 00:00

Noen ganger kan man komme i en situasjon hvor man av en eller annen grunn dessverre får avslag på en lånesøknad. Det kan være fordi man i bankens øyne ikke er kredittverdig nok, eller fordi man tjener for lite i forhold til beløpets størrelse. Det kan selvfølgelig også være andre grunner til at man ikke anses å kunne oppfylle de økonomiske forpliktelser det tross alt er å oppta et lån, uten at det behøver å være noe unormalt i det.

Løsningen på dette er som regel å la vær å oppta noe lån, men iblant er ikke det noe alternativ, da man kanskje av en eller annen grunn plutselig står og har et akutt behov for penger. For eksempel til uforutsette reparasjoner på bilen, eller hvis vaskemaskinen plutselig skulle finne på å streike.

Har man da ikke en oppsparingskonto eller andre reserver man kan bruke av, kommer man ikke utenom å måtte låne pengene et eller annet sted. Mange tyr til venner og familie dersom beløpet ikke er større enn at det enkelt kan tilbakebetales innen rimelig tid, men ser man ikke muligheten for det, kommer man ikke utenom å måtte låne pengene via andre kanaler, eller på andre betingelser enn hva banken stiller til rådighet.

En variant er selvfølgelig det grå markedet, men der er det både høye renter og harde betingelser, så dersom det kan unngås er nok det det beste. Neste skritt blir å låne hos en pantelåner, men også da skal man være rimelig sikker på man får råd til å tilbakebetale innen kort tid, ellers blir tingene man har satt i pant solgt for å dekke inn restansen.

lan-kausjonist-sikkerhetEn tredje variant er å få noen til å stille opp som kausjonist. En kausjonist er en som tilfredsstiller de kravene en låneinstitusjon forlanger av en låntaker, og som overtar alle forpliktelser dersom den som står oppført som låntaker ikke klarer å overholde disse. Hvilket i klartekst betyr at dersom låntakeren ikke betaler lånet sitt til tiden, så skal kausjonisten gjøre det.

Derfor skal man være rimelig trygg på at man klarer forpliktelsene sine før man ber andre om å kausjonere for seg, og det vanligste er som regel at noen innen familien eller svært nære venner stiller opp. Litt avhengig av størrelsen på beløpet selvfølgelig.

Det er også mulig å ha mer enn en kausjonist på et lån, slik at man på den måten fordeler risikoen på flere dersom uhellet skulle være ute og man av en eller annen grunn ikke kan betale.

På den annen side er det viktig å tenke nøye gjennom hva man eventuelt sier ja til, dersom man selv blir spurt om å kausjonere for noen. Ikke bare risikerer man å skulle dekke inn gjelden for noen andre, men hvis man selv ikke har muligheten når dette skulle oppstå, kan banken eller låneinstitusjonen i ytterste konsekvens realisere gjelden ved hjelp av tvangssalg eller trekk i lønn.

Derfor er det svært viktig at man vet hva man går til dersom man enten stiller som kausjonist eller selv trenger kausjonist, da mange familier er splittet gjennom tidene som en direkte følge av dette.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB