Hva er et kredittkort og hvordan bruker jeg det best mulig?


Trond Eilertsen
Publisert 6. oktober 2022, kl. 08:59

Som regel lønner det seg å bruke riktig betalingsmiddel. I den forbindelse er ofte kredittkort et mye bedre alternativ enn et vanlig bankkort.

For at dette skal være realiteten så må kredittkortet brukes på en smart måte dersom du ønsker å unngå kostnader i form av renter. For å håndtere en balanse på sikt, er du nødt til å velge et kredittkort med lav rente.

De viktigste forskjellene mellom kredittkort og bankkort

En stor forskjell er først og fremst hvilke penger man velger å bruke. Bruker du bankkortet som betalingsmiddel, bruker du naturligvis dine egne penger.

Da går automatisk samme sum ut av kontoen din med en gang du betaler i butikkassa. Når det ikke er penger igjen på konto, nytter det ikke å bruke bankkortet.

Bruker du kredittkort som betalingsmiddel, bruker du samtidig kreditt som er utdelt fra kredittselskapet. Dette er penger som ikke er dine. Da bruker du penger som er fra et kortsiktig lån, der lånet enten har rundt 40 dager eller 60 dager rentefritak.

Hvor pengene kommer fra er egentlig helt avgjørende for dine forbrukerrettigheter. I forlengelsen av dette kommer man inne på begrepet chargeback.

Penger tilbake

Finansbegrepet chargeback betyr at pengene returneres til den som betaler, hvis kjøperen av ulike grunner ikke mottar varen eller tjenesten som det ble betalt for. Dette er en del av finanslovgivningen i de aller fleste land.

I disse tilfellene er chargeback høyaktuelt:

·  Dersom du blir svindlet

·  Hvis kortet ditt blir trukket for mer penger enn det du egentlig betalte

·  Når butikken du handlet hos går konkurs før du får det du har kjøpt

·  Dersom varen du har bestilt blir feilsendt

·  Om det er mangler på varen

·  Dersom varen du får er en forfalskning

·  Hvis salgsstedet ikke respekterer din angrerett

I følge Beste-kredittkort.no, så har du krav på chargeback uansett om du bruker kredittkort og bankkort. Likevel er ansvaret mye større hos kredittselskapet enn det er for banken som utstedte debetkortet ditt.

Viktig beskyttelse med kredittkort

Til tross for at du får chargeback uavhengig av transaksjoner ved debetkort eller kredittkort, finnes det imidlertid en stor fordel med kredittkort. Forholdet reguleres nemlig av Finansavtaleloven, og tilsier at kredittyter har et likestort ansvar som salgssted for at du får varen eller tjenesten som du har betalt for.

Bruker du bankkortet når du betaler, vil ikke en reklamasjonssak være regulert av Finansavtaleloven, men av bankens avtalevilkår.

Dermed er sannsynligheten for å unngå tap mye større ved å bruke kredittkort som betalingsmiddel. Husk at det alltid blir stilt like kriterier til at du selv ikke har utvist grov uforstand.

Bankenes avtalevilkår kan være ulike

Bankenes avtalevilkår vil alltid variere fra bank til bank, dette gjelder også i forbindelse med de områdene som er nevnt i denne artikkelen. Veldig få banker opererer uten skilnader mellom korttypene. I stedet tilbyr disse bankene like rettigheter for både debetkort og kredittkort i forbindelse med chargeback.

Uansett er det sikrere å benytte kredittkort i situasjoner hvor svindel, feil og mangler kan være tilfellet. Du sikrer deg aller best ved å ha loven i ryggen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB