Google ønsker å svare for deg på sosiale medier


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 30. november 2013, kl. 13:55

Foto: eleZeta / Flickr

Foto: eleZeta / Flickr

Selskapet har sendt inn patentsøknad på ny automatisk svar-teknologi. 

Vi bruker stadig mer tid på sosiale medier, men kan det noen gang bli for stressende for oss å måtte manuelt svare folk på internett?

Google ser ut til å synes det. Nå har selskapet sendt inn en patentsøknad der de beskriver en ny teknologi som fungerer som et automatisk svar-system for sosiale medier.

Tanken er at Google skal kunne lære seg din oppførsel på internett og handle ut i fra hva systemet tror du ville svart. Her er det snakk om at Google vil generere et automatisk svar til personene rundt deg – det være seg meldinger på Facebook, Twitter eller e-post.

Personlige svar

Systemet, som kan beskrives som en sosiale medier-robot, vil analysere dine tidligere innlegg og svar på sider som Facebook, Google+, e-poster og tekstmeldinger.

På denne måten skal systemet lære seg hvordan du skriver, og skal ifølge Google kunne svare hver enkelt person på en personlig måte, helt automatisk.

Google har allerede blitt kritisert for å samle brukerdata fra Gmail, men denne innsamlingen blekner i forhold til selskapets nye teknologi. Her er det jo snakk om at Google må ha full tilgang til samtlige tjenester for å kunne analysere innholdet.

Dersom patentet godkjennes er det trolig stor sannsynlighet for at det vil komme reaksjoner, patentet reiser en rekke spørsmål knyttet til personvern.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB