Dette våpenet kan bare avfyres av sin eier


Øyvind Skogmo Hansen
Publisert 3. februar 2014, kl. 14:53

Foto: Armatrix

Foto: Armatrix

Kan denne James Bond-aktige klokken bidra til å senke kriminaliteten? 

Et våpen kan i mange tilfeller bli langt farligere dersom det havner i feil hender, f. eks om det blir stjålet av en person med onde hensikter.

Dette problemet har selskapet Armatix forsøkt å gjøre noe med. De har utviklet en pistol som kun kan avfyres dersom eieren holder den.

Ubrukelig metallklump

Våpenet er som tatt rett ut av en James Bond-film, og fungerer ved hjelp av en medfølgende klokke. Eieren har på seg klokken, og denne sender høyfrekvente radiobølger til pistolen.

Dersom pistolen ikke mottar disse signalene, vil den låse seg og kun være en ubrukelig metallklump for personen som har den. Med andre ord: våpenet må være rett i nærheten av klokken for å fungere.

Dermed skal våpen som er stjålet bli en langt mindre trussel enn hva de er i dag.

Som en respons på skolemassakre i USA

Etter skolemassakren på Sandy Hook Elementerary School i 2012 ble organisasjonen Smart Tech Challenges Foundation grunnlagt.

Organisasjonen deler ut 1 million dollar (6,2 millioner kroner) til den som utvikler den beste sikkerhetsteknologien for våpen. Armatix sin teknologi kjemper nå om seieren.

Hvilke tanker har du om en slik våpenteknologi? Si din mening i kommentarfeltet! 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB