NTNU – Flere til helsefag, færre til olje


Trond Eilertsen
Publisert 19. april 2016, kl. 13:16

NTNU har i år flest førsteprioritetssøkere av alle universitetene. Økonomi og helsefag har en stor økning, mens antall søkere til oljefag er halvert fra i fjor.

– NTNU er mer populær enn noensinne, sier Gunnar Bovim, rektor ved NTNU.

I dag slippes søkertallene for alle landets universiteter og høgskoler. Nesten 23 000 ungdommer ønsker aller mest å studere ved NTNU. Det er nesten to av ti ungdommer som har NTNU som førsteprioritet. Hos Universitetet er i Oslo er det 17 750 førsteprioritetssøkere, mens Universitetet i Bergen har 9758.

Totalt er det nesten 48 000 ungdommer som har NTNU som et eller flere mulige alternativer.

– Teknologiutdanningene ved NTNU er styrket samlet sett og øker mer enn nasjonalt. Vi ser to tendenser, sier Bovim.

Det ene tendensen er en tematisk dreining. Det er en stor vekst innenfor blant annet kommunikasjonsteknologi og nanoteknologi som har en økning på over 30 prosent, mens færre vil studere olje og gass.

Arbeidsledigheten innenfor oljesektoren kommer sterkt frem. I 2013 hadde petroleumsstudier ved NTNU 420 søkere til 53 studieplasser. I år er det 31 søkere på 29 plasser.

Den andre tendensen er en dreining fra fem-årig sivilingeniør til tre-årige ingeniørutdanninger som har en sterk vekst.

Ved NTNU er det fortsatt over to søkere per plass på sivilingeniørstudiene, og 30 prosent har en vekst. Jenteandelen til sivilingeniør er stabil, og utgjør som i fjor 30 prosent.

– NTNU er samlet sett styrket som lokomotiv innenfor teknologi i Norge, sier Bovim.

14063922970_c24707fa0a_nAlle helsefaglige studier har en god vekst. Det gjelder spesielt sykepleie som har en økning på cirka 27 prosent – bare i Trondheim. Økonomi har en svært stor vekst som også er langt større enn den nasjonale. Søkertallene til lærerutdanning er stabile, med en liten økning.

Innenfor realfag er det en dreining til at flere ungdommer velger profesjonsrettede studieløp. Det gjelder blant annet fagene biologi, fysikk, kjemi og matematikk.

I 2016 fusjonerte NTNU med Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik. Av utdanningsstedene som har fusjonert er det UiT og NTNU som har størst prosentvis økning.

Ålesund:
Antall førsteprioritetssøkere til NTNU i Ålesund øker med 19 prosent fra i fjor. Det er spesielt sykepleie, biologiske fag og økonomifag som utmerker seg med høye søkertall.

Gjøvik:
Antall førsteprioritetssøkere til NTNU i Gjøvik øker med 15 prosent fra i fjor. Helsefagene øker mest, og både sykepleie, ergoterapi og radiografi er svært populære.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB