Gründer og oppfinner? Pass godt på de gode idéene


Trond Eilertsen
Publisert 30. august 2016, kl. 15:34

– Du får patentbeskyttelse som belønning for å bringe noe nytt til torgs. Deler du informasjonen med andre falmer nyheten og du miste muligheten, sier Thor B. Mosaker, regiondirektør for Norge og Tyskland i konsulentfirmaet Zacco.

– Du får patentbeskyttelse som belønning for å bringe noe nytt til torgs. Deler du informasjonen med andre falmer nyheten og du miste muligheten, sier Thor B. Mosaker, regiondirektør for Norge og Tyskland i konsulentfirmaet Zacco.

– Norsk næringsliv må bli mye flinkere til å beskytte idéene sine. Det gjelder vel så mye design og varemerke som patent. I registrering av rettigheter ligger både en sikring mot tyveri av gode idéer og utseende, men kanskje enda viktigere et rom for å skape langsiktige verdier og arbeidsplasser.

Det sier Thor B. Mosaker, regiondirektør i Zacco både for Norge og Tyskland.

Patent, designregistrering og varemerkeregistrering er industrielle rettigheter som kan registreres hos Patentstyret. Opphavsrett (copyright) er en fjerde immateriell rettighet. I tillegg kan kunnskap (knowhow) beskyttes gjennom avtaler og eierens eget hemmelighold.

Ikke blås hemmeligheten

”Patent” er et begrep mange er kjent med eller har hørt om. Patentering innebærer å beskytte en konkret løsning på et teknisk problem. Patentrettigheten innebærer at ingen andre kan bruke løsningen uten avtale med patentets rettighetshavere, og gjelder normalt for 20 år.

– Du får patentbeskyttelse som belønning for å bringe noe nytt til torgs. Reglene for hva som anses for nytt er veldig strenge. Du skal ikke ha delt informasjon med mange blant slekt og venner før hemmeligheten er blåst, sier Mosaker.

– Når ikke virksomheter i Norge patenterer mer enn de gjør, kan noe av forklaringen være at nordmenn er for beskjedne i forhold til potensialet i idéene og forteller dem til andre.

Med lave priser på olje og gass er norsk økonomi under press. Statsminister Erna Solberg har uttalt at innovasjon og kunnskap blir vår olje i fremtiden. Beskyttelse er viktig for å få mest ut av innovasjonene, inkludert å unngå tap av rettigheter som ellers ville ha tilhørt virksomheten.

Holder konkurrentene unna

– Nettopp beskyttelse mot kopiering er en sentral årsak til patentering og på mange måter den grunnleggende rettigheten et patent gir. Dette handler om å beskytte markedsandeler. Eksistensen av et patent kan føre til at konkurrenter frivillig holder seg unna hele eller deler av bedriftens marked – noe som riktignok er vanskelig å måle – og at rettighetshaveren har muligheter for å jage dem bort dersom de likevel lar seg friste, sier Mosaker som også er advokat med spisskompetanse på området.

For teknologigründere kan det ta lang tid fra en idé er unnfanget til inntektene kommer. De vil derfor ofte være avhengige av støtte fra myndigheter og tilførsel av kapital gjennom emisjoner (utstedelse av nye aksjer) fra private investorer.

– Uten beskyttelse av oppfinnelser som danner basis for virksomheten, kan det bli vanskeligere å hente inn frisk kapital gjennom slike emisjoner, sier Mosaker.

Pant i patent

Også Stortinget er opptatt av kapitaltilgang til innovasjonsvirksomheter. I juli 2015 trådte ny lovgivning i kraft som gir bankene mulighet til å ta pantesikkerhet i patentsøknader, patenter og patentlisenser.

– Før har det kun vært mulig å pantsette eiendom og andre fysiske driftsmidler. Det har skapt utfordringer for kunnskapsbaserte virksomheter i og med at en stor andel av deres verdier er immaterielle – ikke-fysiske. De har derfor langt på vei vært avskåret fra å låne penger basert på verdiene, sier han.

Fakta om immaterielle rettigheter

Immaterielle rettigheter betegnes IPR som er en forkortelse for Intellectual Property Rights. I ht. Innovasjon Norge refererer IPR til beskyttelse av oppfinnelser, forfatter- og kunstnerarbeid, symboler, navn, logoer, design og andre innovasjoner.

Fakta om patentering

Patentbeskyttelse innebærer at rettighetshaveren får beskyttelse fra samfunnet i som regel 20-25 år i bytte mot å dele detaljert kunnskap om innovasjonen. Mange produkter er lette å kopiere. Uten patentbeskyttelse ville mange ikke ha hatt økonomi til å drive innovasjonsvirksomhet. Derfor er patentering en bærebjelke i mange virksomheters innovasjonsstrategi.

4 hovedårsaker til patentering:

  • Beskytte mot kopiering. Hindre at andre bruker ideen. Sikre seg markedsandeler.
  • Sikre markedstilgang. Andre kan patentere og kaste deg ut av markedet.
  • Sikre kapitaltilgang. Investorer kan være mer tilbøyelige til å investere virksomheter med patent enn uten.
  • Lisensiering. Patentere for å få inntekter av å lisensiere produktet til produsenter i inn- og utland.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB