Malling & Co etablerer PropTech-selskap


Trond Eilertsen
Publisert 20. mai 2020, kl. 09:36

Eiendomshuset Malling & Co oppretter selskapet Malling & Co Technology for å møte nye teknologiske behov. Målet er å hjelpe eiere av næringsbygg med digitalisering og teknologiinvesteringer.

– Det oppstår stadig nye teknologiske muligheter for eiere og brukere av næringseiendom. Ambisjonen for Malling & Co Technology er å møte disse behovene og sette en ny standard for hva gårdeiere og leietakere kan forvente av næringseiendom, innleder administrerende direktør for Eiendomshuset Malling & Co, Anders Berggren.

Selskapet er Norges største og eldste rådgiver innen næringseiendom, og gjennom forvaltningen av over 2,5 millioner kvadratmeter næringseiendom ivaretar selskapet titusenvis av norske arbeidsplasser.

– Teknologi veves stadig tettere inn i alt vi gjør. Det nye selskapet vil fungere som en intern konsulentavdeling, men også hjelpe gårdeiere med å ta kloke teknologivalg for både nye og eksisterende bygg, forklarer Berggren.

Robert Skramstad leder teknologisatsningen

Robert Skramstad skal lede Malling & Co Technology. Han er tidligere driftssjef, og har arbeidet i Malling & Co siden 2016. Han har bakgrunn som senioringeniør innen oljesektoren og har arbeidet med elektroinstallasjoner i næringsbygg.

– I fremtidens smartbygg vil avanserte algoritmer, sensorer og intelligente systemer støtte både brukere, eiere og driftspersonell. I Norge har vi gode forutsetninger for å møte disse endringene, og det har blitt bygget imponerende høyteknologiske bygg de siste årene, sier Skramstad og legger til:

– Samtidig er det viktig å presisere at det fortsatt er et enormt potensial for å redusere energibruk og kostnader, samt skape bedre opplevelser med teknologi. Brorparten av eiendomsmassen i Norge er bygget for lenge siden, og driftes med utdatert teknologi, som ofte ikke fungerer helt som den skal, sier Skramstad som har erfaring med avanserte tekniske anlegg for næringsbygg.

Han mener det er et stort behov i markedet for strategiske rådgivere som kombinerer teknologisk og kommersiell innsikt med kunnskap om drift og forvaltning av eiendom.

– Vi har stor kunnskap om både drift og teknologi. Det gjør at vi vet hvilke prosesser og behov som kan støttes av teknologi, og som leder til målbare gevinster for leietakere, eiere og driftere av bygg.

Han etterlyser at utbyggere i større grad ser på løpende operasjonelle kostnader fra driften, når nybygg planlegges.

– I planleggingen av nye bygg er det viktig å ta hensyn til digitalisering og hvordan eiendommen kan brukes og driftes på best mulig vis. Valgene man tar i tidlig fase vil ha stor innvirkning i lang tid. Teknologi kan forenkle, automatisere, skape nye muligheter og flytte arbeidet i en proaktiv retning. Det er stor etterspørsel etter denne ekspertisen, og jeg bistår allerede i planleggingen av store nybyggprosjekter i Oslo-sentrum, sier Skramstad som foreløpig er den eneste ansatte i Malling & Co Technology.

– Eiendomshuset Malling & Co har i dag flere teknologihoder som skaper løsninger utover hva man kan forvente av en tradisjonell eiendomsrådgiver. Ambisjonen for Malling & Co Technology er at selskapet skal vokse og spille en viktig rolle i hvordan fremtidens arbeidsplasser støttes av teknologi. Om et år er planen å vokse til fem ansatte, forklarer Skramstad.

Norges første smartheis, sensorer og digital plattform

Satsningen på et eget teknologiselskap kommer i kjølvannet av flere vellykkede teknologiinitiativ de siste årene.

– Vi har eksempelvis satt i drift Norges første smartheis ved Ullevaal stadion, utviklet «Myldre» – en egen digital forvaltningsplattform som forenkler hverdagen til kunder og leietakere, automatisert forretningsførselen av billett-transaksjoner ved Norges første innendørs vinteranlegg, og gjort en rekke pilotprosjekter på hvordan sensorer gir verdifull innsikt som fører til målbare gevinster, sier Berggren, som mener summen av kompetansen i eiendomshuset gir det nye teknologiselskapet en unik posisjon i markedet.

Han støttes av Skramstad:

– Malling & Co Technology vil dra nytte av å være en del av et komplett eiendomshus med 200 fageksperter. Sammen skal vi ta i bruk teknologi som skaper målbare gevinster for brukere og eiere av næringseiendom, avslutter Skramstad.

Om Eiendomshuset Malling & Co:

Eiendomshuset Malling & Co er en av landets ledende rådgivere innen næringseiendom. Selskapets kunnskap og erfaring er bygget opp gjennom mer enn 50 år i bransjen. I 2019 hadde selskapet en årsomsetning på om lag 362 millioner kroner.

Vi er 200 ansatte og tilbyr tjenester innen transaksjon, utleie, verdivurdering, analyse, rådgivning, leiesøk, prosjektledelse, energi & miljørådgivning og forvaltning. På vegne av våre kunder forvalter vi en eiendomsportefølje på omtrent 2,5 millioner kvadratmeter med en anslått markedsverdi i underkant av 100 milliarder.

Eiendomshuset Malling & Co med datterselskaper er alliansepartner i Norge for det globalt ledende eiendomsrådgivningsselskapet Savills, med 39.000+ medarbeidere fordelt på 600+ kontorer i 70 land.

For mer informasjon: www.malling.no

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB