Promotere firmaet med en tydelig logo


Trond Eilertsen
Publisert 2. august 2019, kl. 11:05

Det er ingen fasit på hva som vil bli den perfekte firmalogoen for ditt selskap, men det er hvert fall noen ting man kan tenke gjennom før man knytter en logo til et navn. Det er tross alt dette som er det første lesere og potensielle kunder møter når de åpner nettsiden eller nettbutikken. De fleste firma er i dag også promotert på nett, og dermed har man et enormt marked å treffe potensielle kunder på, med sine varer og tjenester.

Mulighetene er mange når man skal lage en firmalogo. Det er viktig å tenke på at man skal bli gjenkjent men ikke på bekostning av rykte eller omdømme. Det er ikke lurt å kopiere logoer, da man kan få problemer med opphavsrett. Det er ikke sikkert at en konkret entydig logo er det beste, men den kan ofte trekke lesere og kunder til en side eller blogg. Firmalogoen kan bestå av flere elementer man kombinerer sammen på en finurlig måte, slik at man både enkelt husker den og ser hva det er. Når alt kommer til alt, er det man selv som må stå for firmalogoen man har designet. Det er likevel greit å legge inn design kostnader i budsjettet når man har fått et firma som selger varer i bøtter og spann. For da kan man legge til firmalogoen overalt, på boards og andre gadgets som man sender ut. Plutselig øker man overskuddet enda mer, og kanskje har det nettopp med den nye firmalogoen man fikk laget av de profesjonelle logo designerne på nett!

Det viktigste er kanskje at man ikke kommer i noen konflikt med andre som har det samme logoen på sitt firma. Man kan søke på patentstyret sine sider for å få mer informasjon om opphavsretten. Det er ikke lurt å kopiere andre, men det må være lov til å få inspirasjon. Det finnes mange eksempler på at logoer nesten ser helt identiske ut, slik som denne saken mellom Statoil og Husfliden. Det er også kanskje noen som har tenkt at de fikk lyst på Pepsi, da de så på logoen til SalMar.

Det andre man bør tenke på er om man skal ha en abstrakt firmalogo eller en konkret. Det kan være lurt å knytte navn og virksomhet på en fiffig måte. Noen firma har hele oppmerksomheten i navnet, mens andre bruker en forkortelse eller initialer som firmalogo. En del biler har fått enkelte dyr som kjennetegnet, slik som Jaguar, Ferrari, Lamborghini også videre, mens mange har grafiske figurer som representerer firmaet. Det kan være ulike streker og figurer i alle former og farger. Man kan således tenke på sin firmalogo som et våpenskjold, men med tilknytning til en bestemt utforming.

Firmalogoen skal representere ikke bare firmaet utad, men skal også gjerne si noe om hva som er kjernevirksomheten deres. Det er viktig å tenke på dette og på en finurlig måte klare å kombinere dem begge. Man skulle kanskje egentlig tro at logoen til Apple hadde noe med mat å gjøre, mens logoen til McDonalds kunne ha noe med maling eller regnbuer å gjøre. Men her gjør de det geniale og kombinerer navn, produkt og egenskap. Apple bruker biten av eplet til å symbolisere en byte, altså egentlig et ordspråk. I tillegg er eple symbolet for kunnskap, noe man ser i beskrivelsen av Isaac Newton og fra de bibelske fortellinger. McDonalds spiller nok på form og det å finne roen under eller i enden av regnbuen.

Det er altså ikke nødvendig å lage en logo som er forklarende, hvert fall ikke direkte. Det er mange ting å tenke på, og det verste med å lage en logo selv, er egentlig at man ikke vet hva man går glipp av. Mange jobber med å lage logoer på heltid, mens andre bare har fantastiske kreative evner. For man bør prøve å finne en kombinasjon mellom kreativitet og anvendelse. Det er først når firmaet har blitt verdenskjent at man vet om logoen egentlig har noe å si. For enten har man brukt fryktelig mye ressurser på en fantastisk logo eller så har man gode produkter. Det viktigste er vel å ha en kombinasjon av en gjenkjennbar logo og fantastiske produkter som leverer bedre enn alle andre konkurrenter.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB