Lastekjøretøy som revolusjonerer fremtidens shipping?


Trond Eilertsen
Publisert 14. november 2016, kl. 14:30

Det norske skipsdesignerfirmaet Lade As har lansert et nytt futuristisk design for lasteskip og som bruker skipets skrog som seil.”Vindskip” er inspirert av seilbåter og romskip. Skroget er formet som et symmetrisk luftseil og utnytter vind som fremdrift. Lade sier at skipsskroget vil føre til aerodynamisk oppdrift, noe som igjen fører til at skipet trekkes fremover.

tech013

I tillegg til det aerodynamiske skroget benytter ”Vindskip” flytende naturgass for å drive det elektriske systemet som får skipet opp i nødvendig fart for å kunne utnytte vinden og fylle skroget slik at det gjør seg nytte av det aerodynamiske løftet. I tillegg vil ”Vindskip” ta i bruk et spesialutviklet dataprogram for å analysere metereologiske data og for på beste måte å kunne beregne den optimale kursen basert på tilgjengelig vindstyrke.

Direktør Terje Lade i Lade As forteller at “Vindskip”-konseptet er blitt utprøvd i vindtunnel og ved hjelp av komputerbaserte analyser av væskedynamikk. Testingen av skipet i vanntank vil bli utført til våren. Bedriften planlegger å patentere konseptet og lisensiere det til skipsverft, konsulenter i shippingbransjen og til rederier.

Bedriften som er lokalisert i Ålsesund har allerede mottatt pris for sine patenter på skipsskrog som har evnen til å generere aerodynamisk fremdrift. Sitt system kaller Lade AS for Wind Power System.

Lade har uttalt at de regner med å ha utviklingsprosjektet for Vindskip ferdigstilt i fjerde kvartal 2015. Selve ingeniørarbeidet og konstruksjonen vil ta fra to til tre år. Han sier videre at de regner med at skipet er klart for avduking i løpet av 2019. Wilhelmsen-rederiet har allerede meldt sin interesse. Deres egen tekniske avdeling har bidratt i brainstormingen rundt prosjektet. Foreløpig er det allikevel ikke formelt blitt investert penger eller blitt inngått noen formell kontrakt. Wilhelmsen ble invitert til å delta i Vindskip- prosjektet på bakgrunn at et konseptskip de selv hadde utviklet (Orcelle). Rederiet sier videre at deres visjon er å bidra til å forme den maritime industrien. Å dele tanker om fremtiden er en vinn-vinn situasjon, og er nyttig for å kunne se nærmere på ulike ideer om hvordan shipping kan utvikle seg om noen år.

Designerfirmaet sier at ut fra deres beregninger og kalkyler kan drivstofforbruket reduseres med 60 % i tillegg til at utslipp av karbondioksid kan reduseres tilsvarende med inntil 80 % sammelignet med vanlige skip. Designet er vel egnet både for passasjer- og lasteskip.

Chris Cheetham, grunnlegger av Soter Advisors, som er eksperter på risikoanalyser relatert til energi og drivstoff innen shipping-industrien, sier på sin side at det er en rekke faktorer som kan virke inn på de reelle besparelsene. Cheetham sier at når det kommer til syvende og sist, er det kostnadene ved Vindskip som vil være utslagsgivende. De reduserte kostnadene i forhold til energi og drivstoff må vurderes opp mot hva det vil koste å bygge skipet og charter-rater for shipping.

Chris Cheetham refererer til det radikale fallet i oljeprisen, og at tradisjonelle skip allerede er blitt satt i bestilling hos skipsverft rundt om i verden. Også dette er faktorer som må tas hensyn til før noen vil være villige til å lisensiere et så radikalt nytt design som det Vindskip står for.

 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB