Vil løse Norges transport- og klimautfordring


Trond Eilertsen
Publisert 21. juni 2017, kl. 15:09

I dag gikk det offisielle startskuddet for MobilityLab. Initiativet etableres gjennom et samarbeid mellom Startuplab og en rekke toneangivende næringslivsaktører.

Målsettingen med prosjektet er å bidra til flere vekstkraftige teknologibedrifter som bidrar til løsninger på fremtidens formidable transportutfordringer. Dessuten å skape nye norske arbeidsplasser.

Norge har sluttet seg til Paris-avtalen og må derfor gjennomføre en nødvendig og fremtidsrettet omstilling av transportsektoren for å få ned våre klimagassutslipp.

MobilityLab vil har som ambisjon å være en viktig arena for at vi skal lykkes på dette området. Samtidig vil prosjektet legge til rette for nye bedrifter, moderne arbeidsplasser og nye løsninger for mobilitet som kan gi store samfunnsøkonomiske gevinster.

MobilityLab skal være en del av StartupLab, som er Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter.

– Dette er et enormt spennende prosjekt som absolutt kan være med på å skape fremtidens løsninger for hvordan vi forflytter mennesker og varer på en effektiv og miljøvennlig måte i Norge. Jeg har stor tro på at samspill mellom privat næringsliv, kloke gründere og det offentlige vil gi gode resultater. Det handler om å gjøre hverdagen enklere for mennesker og bedrifter, samtidig som vi møter fremtiden med moderne og gode løsninger, sier samferdselsminister Ketil Solvik Olsen.

Både samferdselsministeren, initiativtakerne og støttespillerne var til stede for å markere lanseringen av prosjektet.

Sammen med StartupLab har MøllerGruppen og Aars gått sammen med Oslo Kommune, Posten, Telenor, If, NSB, Circle K og Transportøkonomisk Institutt. Alle partnerne er ledende innenfor sine sektorer.

Norge er unikt, vil utnytte det norske elbil-forspranget
Felles for aktørene bak initiativet er at de representerer virksomheter som ønsker å bidra til at det utvikles produkter og tjenester som skal løse mobilitetsutfordringene og kutte utslippene fra transportsektoren. Samtidig sitter de med viktige ressurser og kompetanse som kan være avgjørende for at et gründerprosjekt kan utvikles til å bli et kommersielt produkt som møter kundenes og samfunnets behov, samtidig som verdier og arbeidsplasser skapes.

– Stadig flere mennesker kommer sammen i stadig større byer verden over. Det skaper økt behov for mobilitet og transport av mennesker, varer og tjenester. Norge har blitt et foregangsland for elbiler, og Oslo har utmerket seg med sine miljøambisjoner. Derfor har vi et utmerket utgangspunkt som et idélaboratorium for å skape nye, fremtidsrettede mobilitetsløsninger, sier partner Per Einar Dybvik i StartupLab.

StartupLab er Norges største inkubator for teknologibaserte oppstartsbedrifter. Mer enn 80 bedrifter og 250 talentfulle gründere er samlet under samme tak i Forskningsparken i Oslo. MobilityLab skal støtte oppstartsselskaper som utvikler mobilitetsløsninger.

Både MøllerGruppen og eierselskapet Aars har stor tro på modellen, der næringslivet og gründermiljøene samarbeider om å skape nye løsninger for å dekke fremtidige transport- og mobilitetsbehov.

– Mobilitet har vært Møllerfamiliens kjernevirksomhet i mer enn 80 år. Bilbransjen står overfor store endringer i årene som kommer, og gjennom vårt eierskap i MøllerGruppen skal vi være med å prege utviklingen også i fremtiden. Det tror vi best kan skje ved at vi som eiere og MøllerGruppen som selskap alltid er på jakt etter nye og bedre løsninger for kundene, enten det er selvkjørende biler, bildelingstjenester eller mobilitetsløsninger som vi i dag rett og slett ikke kan forestille oss. Vi er spent på hva vi kommer til å få til sammen med MobilityLab, sier Harald Møller, styreleder og eier i MøllerGruppen og Aars.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB