Vil MDG sitt knakvalg føre til investeringer i grønn teknologi?


Trond Eilertsen
Publisert 30. januar 2020, kl. 11:06

MDG har gjort sitt beste valg og veldig mange lurer nå på hva dette betyr for investeringer i Norge. De siste månedene så har både DN og E24 rapportert om økende investeringsvilje i grønne og bærekraftige selskaper. Det mange spør seg om nå er hvordan MDG sin økende makt kommer til å påvirke investeringer i Norge. Dette blir nok ennå mer aktuelt etter neste stortingsvalg. Hvordan kommer MDG sin makt til påvirke støtteordninger og rene investeringer fra staten/kommuner? Dette er et spørsmål som veldig mange stiller seg og det er ikke noe fasit ennå.

Det er begrenset hvor mye et kommunevalg kan påvirke, men det som er spesielt med MDG og kommunevalget i 2019. Det er makten MDG har fått i de viktigste byene som kan gi dem momentet til å endre en del faktorer som kan påvirke investeringer i Norge.

Som et eksempel så har MDG OSLO på sitt program at de ønsker solcellepanel i borettslag for å nå sine utslippsmål innen 2021. For å få til dette så må de få til endringer hos ENOVA sitt regelverk for å kunne få støtte til sine anlegg.  Dette er bare et eksempel på endringer som MDG kan drive og som vil ha stor innvirkning på investeringer. Dersom borettslag får samme gode ordninger som næringsbygg med solcellepaneler så kan man forvente et økende antall investeringer i solenergi-bransjen.

Dersom MDG skulle gjøre et like godt eller bedre valg ved stortingsvalget så kan man forvente seg en ennå større grønn bølge og kanskje nye muligheter vil åpne seg opp. Da vil man kanskje se egne programmer rundt investeringer for å endre oljebransjen. For det er nemlig der mye av skoen i Norge trykker. Man trenger å satse på grønn energi som folk ønsker og som ikke ødelegger naturen.

Det er likevel ikke sikkert at stortingsvalget blir like bra for MDG. Man ser nå at flere politiske partier prøver å fri til mange av velgerne av MDG. Dette gjør de ved å åpne opp for en mye sterkere grønn profil, likevel så sliter disse partiene fordi de ikke klarer å ta stilling til oljebransjen.

Uansett parti så kommer det til å bli investert betydelig innenfor grønn og bærekraftig teknologi. De fleste av oss er nok enige om at det er nødvendig med investeringer fra både private og offentlige myndigheter. Mye kan tyde på at den grønne bølgen kan bli like viktig som oljen for Norge, det er opp til myndighetene å realisere dette.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB