NVE følger opp krav til organisering og drift av vindkraftverk


Trond Eilertsen
Publisert 8. november 2022, kl. 13:12

Vindkraftkonsesjonærer i Norge må forholde seg til en rekke lovpålagte krav knyttet til ledelse, kompetanse og organisering. NVE følger nå opp konsesjonærene for å sikre at de etterlever kravene på en god måte.

NVE har i et brev orientert alle vindkraftkonsesjonærer om energilovens krav til ledelse og organisering av vindkraftverk. I NVEs oppfølging av vindkraftverk er erfaringen at det kan være vanskelig å nå konsesjonærselskapet.

– Bakgrunnen for at vi gjør dette er at NVE i flere tilfeller har hatt utfordringer med å finne og få tak i riktig kontaktperson, slik at vi får fulgt opp og ført tilsyn med vindkraftverkene, sier Kristian Markegård, direktør i NVEs tilsyn- og beredskapsavdeling.

Det samme gjelder ved registrering og oppfølging av vindkraftverk som er KBO-enheter, og en del av kraftforsyningens beredskapsorganisasjon.

De som driver vindkraftverket skal ha konsesjonen

NVE har fått spørsmål fra flere vindkraftkonsesjonærer om hvem som bør ha anleggskonsesjonen i de tilfellene hvor konsesjonærselskapet ikke har ansatte. NVE er tydelig på at konsesjonen skal ligge hos selskapet som driver vindkraftverket. I de tilfellene hvor eierskap og drift er skilt, skal konsesjonær være det selskapet som står for driften av anleggene.

– Det er viktig at konsesjonæren har sterk styring, tilknytning og kontroll med de elektriske anleggene. Både fordi de skal følge regelverket og vilkårene de har i konsesjonen, men også fordi de må ivareta store anlegg som kan påvirke mennesker, miljø og kraftforsyningen i området, sier Markegård.

Alle selskaper må ha en daglig leder

En vindkraftkonsesjonær, er ansvarlig for at anlegget drives i henhold til konsesjonsvilkår og annet relevant regelverk. Alle selskaper med anleggskonsesjon for vindkraft skal ha en daglig leder med kompetanse til å følge opp krav i både lovgivningen og konsesjonen. Daglig leder skal også kunne fungere som kontaktperson mot NVE og andre myndigheter.

– En daglig leder med god kompetanse er helt avgjørende. De skal følge opp en rekke viktige krav knyttet til drift, vedlikehold, miljø, beredskap og nedlegging. Hvis kompetansen og koordineringen ikke er god nok kan det både føre til skader og brudd på konsesjonsvilkårene, understreker Markegård.

For de konsesjonærene som i tillegg er KBO-enheter, er det også krav til organisering av beredskapen. Disse kravene gjelder blant annet organisasjon og funksjoner, en generell plikt til å beskytte driftskontrollsystemet, og krav til bemanning av driftssentralen.

Vil vurdere behov for oppfølging

det utsendte brevet blir konsesjonærene bedt om å gi NVE informasjon om hvordan de er organisert i dag. På bakgrunn av dette vil NVE vurdere den videre oppfølgingen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB