Slik får du mest mulig ut av dine digitale markedsføringskampanjer


Trond Eilertsen
Publisert 13. september 2023, kl. 10:11

Digital markedsføring er helt avgjørende for de aller fleste virksomheter. Det er helt enkelt nødvendig å være tilstede på nett, i og med at en stor andel av alle kjøpsbeslutninger begynner i digital form. Samtidig er det viktig å sørge for at du får mest mulig ut av dine digitale markedsføringskampanjer, det gjelder særlig hvis du leverer et «analogt» produkt.

Digitale kampanjer som skaper oppmerksomhet og kjennskap

For virksomheter med fysiske butikker handler digital markedsføring om å skape oppmerksomhet og trafikk. Akkurat disse sammenhengene kan gjøre det noe utfordrende å måle effekten av digital markedsføring, men det dreier seg om flere ulike mekanismer:

  • Ved å bygge kjennskap til en virksomhet, er det enklere å fange menneskers oppmerksomhet senere. Når en potensiell kunde allerede kjenner til merkevaren, vil et budskap på for eksempel en gatebukk være enklere å forstå.
  • Hvis du kommuniserer et helt konkret budskap eller tilbud gjennom digital markedsføring, er det fortsatt fornuftig å gjenta dette budskapet i den «analoge verden». Igjen kan det være nyttig å bruke den samme kommunikasjonen på for eksempel plakater eller skilt utenfor et butikklokale.

Begrenset og spisset markedsføring

For små og mellomstore virksomheter er det verken mulig eller ønskelig å prøve å nå «alle» med digital markedsføring. De digitale annonseplattformene er styrt av tilbud og etterspørsel, noe som gjør at de mest populære søkeordene kan være svært kostbare.

For en liten aktør vil det være fornuftig å prøve å begrense seg så mye som mulig, både når det gjelder søkeord og geografisk dekning. Ved å bruke en spisset kommunikasjon, blir det mye enklere å treffe riktige personer med et begrenset budsjett. I dag er det mulig å skreddersy markedsføring etter spesifikke geografiske og demografiske målgrupper, du kan til og med rette markedsføringen mot grupper som ligner på dine eksisterende kunder. Slik kan du få mest mulig ut av budsjettet ditt for digital markedsføring.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB