Internett: fra 1996 til 2011


Markus Lund
Publisert 10. september 2011, kl. 19:29

Siden World Wide Web(WWW) ble lansert i 1991 har utvilkingen vært enorm, og dagens Internett kan nesten ikke sammenlignes med hva det en gang var.

Online University har laget en fin og artig illustrasjon der de sammenligner hvordan nettet var i 1996 med dagens World wide web. Se illustrasjonen til høyre i artikkelen.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB