Internett-aktører til krig mot ny antipiratlov


Christofer Nygård
Publisert 13. desember 2011, kl. 17:37

Capitol Hill: Amerikanske myndigheter undergår kraftig motbør fra internettsamfunnet idet de nå ønsker å vedta det omstridte lovforslaget, Stop Online Piracy Act. (Foto: Wikimedia Commons)

Jimmy Wales, sjefen og grunnleggeren av Wikipedia, går hardt ut mot amerikanske myndigheter som ønsker å innføre det omstridte lovforslaget Stop Online Piracy Act.

Lovforslaget vil blant annet tillate det amerikanske justisdepartementet (Department of Justice), samt rettighetshavere, å søke rettskjennelser mot nettsteder anklaget for å tilrettelegge for brudd på opphavsretten.

Streaming-forbud

Stop Online Piracy Act vil videre gjøre uautorisert streaming av opphavsrettsbeskyttet innhold en forbrytelse. Lovforslaget gir også immunitet mot internettjenester som frivillig iverksetter tiltak mot nettsteder dedikert til krenkelse av opphavretten.

— Vil skade internettet

Tilhengere av lovforslaget sier det beskytter åndsverkets posisjon, og herunder de resulterende inntekter og arbeidsplasser, og er nødvendig for å styrke håndheving av opphavsretten spesielt mot utenlandske nettsteder. Motstanderne sier at det er internettsensur, at det vil skade internettet i sin nåværende form, og vil være en sterk trussel mot ytringsfriheten på internett.

En av hovedtruslene mot ytringsfrihet som blir nevnt i opposisjon mot lovforslaget, er bruken av såkalte Proxy-servere, som tillater brukere å koble seg til internett via en ekstern server (og igjen sørger for at handlinger ikke kan spores tilbake). Slike tjenester ble blant annet brukt under opprøret i den arabiske verden i år, hvor mange uavhengige blogger gikk ut og aktivt kritiserte styresmakter. Slike proxy-tjenester vil kunne bli ulovliggjort i Stop Online Piracy Act.

Wikipedia-gründer og sjef, Jimmy Wales, retter sterk kritikk mot amerikanske myndigheters nye lovforslag, som blant annet vil kriminalisere en rekke aktører på Internett, samt gi innholdsleverandører og rettighetshavere økte midler til å forfølge lovbrudd rettsmessig. (Foto: Wikimedia Commons)

I fotsporene til italienske Wikipedia

For noen måneder siden gjorde italienske Wikipedia et vedtak om å blanke ut alt innhold for en kort periode, i protest mot en lov som ville krenke deres redaksjonelle uavhengighet. Det italienske parlamentet trakk forslaget umiddelbart, skriver Jimmy Wales om protestaksjonen som nå er i gjære.

Gjennom å blanke ut samtlige artikler på et av verdens mest besøkte nettsteder (og en av de store informasjonsleverandørene i verdenssamfunnet), ønsker Wikipedia å sende et klart signal til de amerikanske lovgiverne i Senatet.

Kilder: Wikipedia (Stop Online Piracy Act), Wikipedia (diskusjon om tiltak)

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB