Kan man bli avhengig av Google Glass?


Trond Eilertsen
Publisert 15. november 2014, kl. 12:34

Noen leger hevder at det kan skape avhengighet å bruke Google Glass. Det er blitt foretatt forskning som viser at dette kan være en risiko.

En ny medisinsk undersøkelse som er blitt publisert i ”Addictive Behavior” viser til et case der en 31-årig mann i San Diego ble avhengig av Google’s nye bærbare produkt.

Undersøkelsen som viste avhengighet

Caset det vises til fra San Diego handler om en 31-åring som meldte seg for marinens ”Substance Abuse and Recovery Program” for behandling av alkoholmisbruk. Mannen viste en ”påtakelig og sterk frustrasjon over at han ikke fikk muligheten for å bruke sine Google Glass”.

Artikkelen viser til at mannen hadde en lang historie med misbruk, depresjon, angst og tvangspreget atferd.

Det viste seg at mannen brukte Google-brillene opp til 18 timer hver dag i månedene før han ble tatt opp i avrusings-programmet i september 2013. Han brukte brillene ikke bare på arbeid, men også i sosiale sammenhenger, fordi han følte at han fikk mer selvtillit av det. De eneste gangene mannen tok av seg brillene, var når han sov eller badet.

Sterke tendenser til abstinenssymptomer

Kan man bli avhengig av dette her???

Kan man bli avhengig av dette her???

Selv om artikkelen poengterer at dette første dokumenterte tilfellet av Internett-avhengighet med Google-brillene som utløsende faktor ikke offisielt er med i den siste oversikten over “Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders”, er syndromet allikevel alminnelig anerkjent og akseptert blant helsepersonell som arbeider med psykiske lidelser.

“Individer med som er blitt avhengige av internett (IAD) viser dysfunksjonalitet både emosjonelt, sosialt og mentalt med hensyn til mange av sine daglige aktiviteter, relatert til det problematiske forbruket de har av teknologi og internett”, oppsummerer studien.

Forskerne understreker at de som bruker Google Glass ofte griper etter dem og slår seg mot tinningen, pasienten i det omtalte tilfellet gjorde dette ofte, selv om brillene ikke var der.

Studien slår også fast at “Han fortalte at dersom han ble forhindret fra å bruke brillene mens han jobbet, ble han ekstremt irritabel og kranglevoren”.

31-åringen opplevde sterke abstinenssymptomer på grunn av Google-brillene i løpet av rehabiliteringsprogrammet, og fortalte at abstinensen var verre enn de symptomene han hadde da han ble avvent fra sitt alkoholmisbruk.

Pasienten rapporterte mindre irritasjon etter at han hadde avsluttet det 35 dager lange rehabiliteringsprogrammet, og han beveget ikke hånden automatisk mot tinningen på samme måten som tidligere. Legene noterte seg allikevel at med jevne mellomrom hadde pasienten drømmer som om han fortsatt så gjennom brillene”.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB