NTNU, Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Ålesund og Høgskolen i Gjøvik – sammenslåing


Trond Eilertsen
Publisert 9. februar 2015, kl. 13:11

– Dette er et historisk vedtak som setter oss i stand til å løse samfunnsoppdraget enda bedre, sier de fire rektorene Gunnar Bovim (NTNU), Helge Klungland (Høgskolen i Sør-Trøndelag), Marianne Synnes (Høgskolen i Ålesund) og Jørn Wroldsen (Høgskolen i Gjøvik).

De har nå fått det offisielle klarsignalet fra statsråd Torbjørn Røe Isaksen og resten av regjeringen til å slå seg sammen 1.januar 2016.

Bedre studietilbud

Da skapes Norges største universitet med 6.400 ansatte og om lag 38.000 studenter. Neste år vil 15 prosent av alle studenter i Norge lese ved NTNU. Fusjonen blir en av de største som er gjennomført her til lands.

Men det har ikke vært noe mål i seg selv å skape et stort NTNU, understreker rektor Gunnar Bovim:

– Det viktigste for oss er at vi sammen kan utvikle et enda bedre studietilbud i tråd med samfunnets behov, og at vi kan bygge større og mer robuste forskningsmiljøer, sier han.


Utvidelse av sittende NTNU styre

Dagens styre ved NTNU som har 11 representanter blir utvidet med fire medlemmer fra 1.januar.  To av de nye medlemmene skal velges av ansatte og ett av studentene som samlet dekker dagens HiG, HiST og HiÅ. I tillegg vil Kunnskapsdepartementet oppnevne ett ekstra eksternt medlem. Styreperioden varer til 31.juli 2017

– Dette ser vi på som en grei løsning. Utvidelsen av styret er viktig for å skape oppslutning om fusjonen ved de tre høgskolene, sier Helge Klungland, Marianne Synnes og Jørn Wroldsen.


Planleggingen i full gang

Planleggingen av sammenslåingen har allerede pågått siden februar i Trondheim, Gjøvik og Ålesund. Flere hundre ansatte og studenter deltar nå i ulike planleggingsgrupper.

En av gruppene har laget et utkast til en «fusjonsplattform» som blir et grunnlagsdokument for nye NTNU. Her trekkes det opp internasjonale ambisjoner på alle områder, og det fremholdes at universitetet skal sette tydelig spor i alle de tre byene der det vil ha sin hovedaktivitet. Det er et mål at NTNU skal være et nasjonalt tyngdepunkt innen profesjonsutdanning, samtidig som man ivaretar en stor faglig bredde innen humaniora, samfunnsvitenskap, medisin, helsevitenskap, utdanningsvitenskap, arkitektur og kunstnerisk virksomhet.

Det praktiske arbeidet med å slå sammen de fire institusjonene vil etter planen pågå i to og et halvt år. Selv om fusjonen formelt trer i kraft 1.januar 2016 så er det først ett år senere, 1.januar 2017, at et helt ny organisasjon vil være på plass. Kunnskapsdepartementet har bevilget 11 mill. kroner ekstra til arbeidet med sammenslåingen i 2015.

Mer info om planleggingen av nye NTNU finnes på www.ntnu.no/fusjon

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB