Her er skaperen av bitcoin avslørt


Trond Eilertsen
Publisert 9. desember 2015, kl. 12:58

To amerikanske internettmagasiner påstår å ha funnet den mystiske Satoshi Nakamoto som har funnet opp bitcoinvalutaen. Den ene av de to bakmennene fikk i går huset sitt ransaket.

En avdød amerikansk mann og en australsk gründer er med stor sannsynlighet personene bak det famøse pseudonymet, Satoshi Nakamoto – også kjent som den personen som har funnet opp det sterkt omtalt digitale bitcoinsystemet. Det påstår de to amerikanske nettmagasinene Wired og Gizmodo, som har fulgt forskjellige spor i månedsvis, etter å ha mottatt en stor mengde dokumenter som angivelig stammer fra et målrettet hackerangrep mot oppfinneren.

Den ene av de to er den australske gründeren Craig Steven Wright , en forretningsmann som i noen år har vært involvert i forskjellige forretninger som relaterer seg til bitcoin. Wright er direktør i selskapet DeMorgan Ltd som eier en rekke datterselskaper som er beskjeftiget med bitcoinsystemet, blant annet en bitcoinbank og en bitcoinbørs.

Nyheten ble natt til onsdag etterfulgt av nyheten om at australsk politi ransaket Wrights hjem for mistanke om skattefusk. Australsk politi har imidlertid erklært at det ikke er noen sammenheng mellom bitcoinhistorien og ransakingen, men at det i stedet handler om en skattesak. Det er uvisst om Craig Wright faktisk bodde i huset, eller om han hadde flyttet. Ifølge Reuters er huset leid og familien var på vei til å flytte til Storbritannia.

Avdød amerikansk militær
Han har, ifølge Wired og Gizmodo, utviklet bitcoinsystemet i samarbeid med Dave Kleiman, en amerikansk IT-ekspert fra Florida som døde en tragisk død i 2013. Kleiman var bundet til rullestolen sin etter et trafikkuhell og døde fattig, selv om de to bitcoinoppfinnerne angivelig råder over enorme formuer i bitcoin.

Bevisene for historien finnes blant dokumenter som de to magasinene har mottatt fra en anonym person som hevder å ha hacket bitcoinoppfinnerens Outlook innboks. Der finnes det en rekke eposter som beviser at Wright lenge før bitcoinsystemets lansering, arbeidet med å utvikle systemet, og til og med har brukt den famøse epostadressen som stifteren med pseudonymet Satoshi Nakamoto brukte før han gikk under jorden i 2011.

bitcoinsBevisene og det omfattende materialet anses av begge nettavisene for å være ekte.
– Enten er Wright oppfinneren av bitcoin, ellers også er han en genial svindler som virkelig vil ha oss til å tro at han gjorde, skriver Wired.

Wright har ikke selv kommenterte de lekkede dokumentene, som av de to magasinene beskrives som de hittil sterkeste bevisene for oppfinneren av bitcoins identitet – selv om bevisene ikke er 100% verifisert.

De hackede dokumentene inneholder også utskrifter av møter mellom Wright, advokaten hans og de australske skattemyndighetene, hvor Wright plutselig ut av det blå innrømmer at det var ham som fant opp bitcoinen.

Ikke i mitt eget navn…
Påstanden om identiteten hans som bitcoinoppfinner går igjen i flere eposter mellom Wright og advokatene hans, hvor han rådes til å holde seg anonym, selv om Wright gjerne vil avsløre identiteten sin.

I andre mailer diskuterer Wright bitcoinsystemet med Kleiman, før lanseringen av Bitcoin. I disse epostene skriver Wright at han vil lansere systemet – men også at han ikke har tenkt seg gjøre det under eget navn. I en senere mail, sendt i 2011, skriver Wright til Kleiman at han ikke lengre vil være Satoshi.

«Jeg er bedre som en myte», skriver han.
Den digitale kryptovalutaen ble lansert i 2009 og beskrevet i en rapport, skrevet av personen som kaller seg Satoshi Nakamoto. Nakamoto var i en periode i systemets tidlige dager involvert i dets videre utvikling, men han trakk tilbake seg og avslørte aldri identiteten sin.

Flere mislykkede forsøk på å gjette oppfinner
I fjor avslørte magasinet Newsweek en amerikansk-japansk person, ved navn Dorian Satoshi Nakamoto som personen bak bitcoin, men historien smuldret bort og anses i dag for usannsynlig.  Etter avsløringen dukket den opprinnelige Satoshi Nakamoto plutselig opp igjen og skrev en kort beskjed på et forum han brukte før han forsvant. Det eneste som sto i beskjeden fra Satoshi Nakamoto var at han ikke var Dorian Nakamoto.

Craig Steven Wright ble under en paneldebatt om bitcoin tidligere på året spurt direkte om hvordan han begynte med bitcoin. Svaret lød: «Øhh, jeg har vært involvert i det i lang tid … jeg prøver å …jeg holder meg under radaren.»

Aldri brukt stor formue
En av de tingene som har gjort Satoshi Nakamoto til en myte er at personen aldri har brukt den enorme formuen, han formodes å råde over.

I bitcoinsystemet ligger en såkalt Blockchain, som er en offentlig fil, som viser alle transaksjoner i bitcoin, og dermed gjør juks vanskelig. Analyser av denne blockchainen viser at noen av de første bitcoinene som ble laget, aldri har blitt brukt, og dermed fremdeles eies av oppfinnerne. Det er en formue som antas å være verdt mange milliarder.

Wright blir spurt om han er en «miner», en person som deltar i skapningen av nye bitcoin. Han svarer kryptisk. – Ja, for lenge siden var jeg det.

Ifølge de lekkede dokumentene har Wright og Kleiman utarbeidet en uferdig kontrakt hvor de omtaler detaljene av et selskap på Seychellene som skal oppbevare en million bitcoin til 2020.

Disse bitcoinene skal i 2020 returneres til Wright. Dokumentet rommer referanser til en rekke krypteringsnøkler, hvorav en tilhører Wright, en Kleiman og noen tilhører Satoshi Nakamoto. Beløpet er identisk med det beløpet, skaperne formodes å råde over, ifølge den offentlige blockchainen.

Stilte formue som sikkerhet
Bitcoin-systemet er konstruert til å være selvregulerende, og nye bitcoin skapes i en tung, matematisk prosess som kalles mining. Denne prosessen var lettest i begynnelsen, men blir vanskeligere og vanskeligere. De bitcoin som ble gravd i ut begynnelsen – sannsynligvis av oppfinnerne selv – var lettest å skape. I praksis er mining en prosess som tjener til validering av transaksjoner i systemet, og dermed er med på å holde det oppegående og sikkert.

Ifølge Wired har Wright tidligere forsøkt å stille bitcoinbeholdningen sin som sikkerhet for et selskap han ville stifte. Det har aldri siden vært spekulasjoner om hvorfor den ukjente Wright eide en formue på 23 millioner dollar i bitcoin, og beløpet har aldri vært omtalt senere.

Det ligger i bitcoinens natur at de er lette å gjøre anonyme så lenge man ikke forsøker å veksle dem til klare penger.

Wright har ikke villet kommentere historien.

Om bitcoin

  • Bitcoins er et digitalt betalingssystem og en myntfot på nettet.
  • Ingen styrer det – systemet er selvregulerende og fungerer uavhengig av bankene.
  • Ingen vet hvem som fant opp systemet som ble satt i drift i 2009.
  • Den antatte finner opp, Satoshi Nakamoto, har aldri avslørt sin sanne identitet.
  • Han overga tidlig systemet til offentligheten og trakk tilbake seg.
  • Bitcoins rommer gode muligheter for å skjule seg, og har derfor tiltrukket flere krimineller. Systemet er imidlertid nøytralt.
  • De digitale pengene kan benyttes utenom bankene og selges på bitcoinbørser for klare penger.
  • Nye bitcoin kommer til via et sinnrikt system og prosessen blir vanskeligere og vanskeligere. Det kan bare kommet et forhåndsbestemt antall bitcoin i omløp
  • Transaksjoner i systemet er offentlige, og det formodes at skaperne av systemet er steinrike.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB