Norske bedrifter overser ulovlig lagring av personopplysninger


Trond Eilertsen
Publisert 22. januar 2016, kl. 14:57

Skybrukerne vier lite oppmerksomhet til EU-domstolens forbud mot lagring av personopplysninger i USA innunder Safe Harbor-avtalen. Risikoen er høy for lovbrudd fordi mange ikke vet hvor personopplysningene deres blir laget. Men norske bedrifter overser risiko for ulovlig lagring av personopplysninger.

På oppdrag fra Basefarm intervjuet Norstat i desember 2015 100 IT-sjefer i norske bedrifter med over 20 ansatte og et tilsvarende utvalg i svenske bedrifter om bruk av internasjonale skytjenester.

Bare 32 prosent av de norske og 33 prosent av de svenske bruker eller planlegger å bruke internasjonale skytjenester. Det er lavere enn forventet. Bare 25 prosent av de norske brukerne av internasjonale skytjenester er bevisste påvirkningen av EU-domstolens ugyldiggjøring i fjor høst av Safe Harbor-avtalen mellom EU/EØS og USA.

– Vår erfaring er at mange virksomheter ikke vet i hvilket land personopplysningene deres blir lagret. Andre tror at virksomheten deres er så lokal norsk at den er uberørt av problemstillingen. De risikerer å trå alvorlig feil, sier Knut Rand, senior vice president for produkt og utvikling i Basefarm.

I den norske undersøkelsen var de viktigste kriteriene for å velge internasjonale skytjenester pris (27 %) tett etterfulgt av smidighet/brukervennlighet (22 %). Overraskende nok er svarene fra den svenske undersøkelsen at kun 3 % var opptatt av pris, mens smidighet (32 %) havnet på topp.

Safe Harbor ga et felles regelverk for europeiske virksomheters lagring av personopplysninger i USA. Nå må hver enkelt virksomhet etablere egne avtaler med amerikanske bedrifter i samsvar med europeisk og norsk personvernlovgivning.

LES MER: Datatilsynet om Safe-Harbor-prinsippene.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB