Norsk arkitektur ut i verden


Trond Eilertsen
Publisert 20. mars 2017, kl. 14:31

Oslo: 10 millioner kroner skal brukes for å hjelpe norske arkitekter med å få fotfeste i utlandet. Eksportsatsingen ledes av Innovasjon Norge og Design og arkitektur Norge (DOGA).

For aller første gang får norsk arkitektur et eget eksportprogram. Næringsdepartementet og Kulturdepartementet står bak den historiske satsingen som ble lansert mandag ettermiddag. Pilotprogrammet skal vare i ett år, med oppstart høsten 2017.

– Norsk arkitektur har unike kvaliteter som etterspørres i internasjonale fagmiljøer. Tilbakemeldinger vi har fått sier at norske arkitekter nyter spesielt stor respekt innen bærekraft – klima og miljø, men også den sosiale bærekraften. Norske arkitekter er også svært gode formgivere, der relasjonen med landskap og natur er viktig. De er flinke med materialer og detaljer og står for åpen og inkluderende arkitektur. Byene vi lager er kompakte, grønne og gode å bo i for menneskene. Dette gjør at vi skiller oss ut i arkitekturverden, sier Tor Inge Hjemdal, direktør for arkitektur i DOGA.

Mæland: – Stort eksportpotensial

Selv om arkitekturbransjen er lønnsom og genererer en betydelig omsetning i norsk målestokk, 7 milliarder kroner i 2014, foregår det aller meste på norsk jord. Til tross for at enkelte aktører som Snøhetta har vunnet prestisjekontrakter og reist signalbygg i andre land, utgjør eksport bare 1 prosent av bransjens totale omsetning, ifølge Prognosesenteret.

– Det er få arkitektbedrifter som har tatt steget ut i verden, men de som har gjort det, har fått gode resultater. Det er derfor gledelig å kunne bidra til at flere satser internasjonalt. Norsk arkitektur springer ut av den norske samfunnsmodellen og skaper inkluderende og bærekraftige bygg og omgivelser. Dette ser vi har et stort eksportpotensial i den omstillingen fremtidens byer står overfor verden over, sier næringsminister Monica Mæland.

Lokal kunnskap avgjørende

Samarbeidspartnerne DOGA og Innovasjon Norge skal bruke tiden fram mot sommeren til å ferdigutvikle eksportprogrammet. Tor Inge Hjemdal antyder at satsingen skal spisses mot om lag 8-12 arkitektvirksomheter som har tydelige ambisjoner og forutsetninger når det gjelder eksport.

– Forskjellige land og byer har forskjellige problemer og behov. For å lykkes med dette programmet må vi opparbeide oss kunnskap om utfordringer, strukturer og konkurransesituasjon i aktuelle markeder, og kombinere denne med de fortrinnene norske arkitektbedrifter har, sier Hjemdal.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland konstaterer at det er en sterk og økende interesse for nordisk og norsk arkitektur.

– Bransjen har kunnskap og kompetanse som etterspørres internasjonalt. En rekke arkitekter deltar på den internasjonale arenaen gjennom utstillinger, internasjonale utmerkelser, og i diskusjon og utvikling av faget. Samtidig representerer arkitektur et betydelig større eksportpotensial enn det Norge fram til nå har klart å realisere. Derfor tar vi initiativet til dette eksportprogrammet, sier hun.

– Positivt med spissede satsinger

Professor Anne-Britt Gran, leder for BI Centre for Creative Industries, mener det bor et betydelig eksportpotensial i norsk arkitektur.

– Norge er kjent for god og bærekraftig arkitektur og gode arkitektoniske løsninger, og dette er noe vi kan fronte. Jeg synes det er utmerket med spissede eksportprogrammer for de kreative bransjene. Da kan man treffe riktige markeder med de relevante bedriftene samt oppnå verdifull nettverksbygging og kompetansedeling, sier Gran.

 

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB