Målinger for alle – for all framtid!


Trond Eilertsen
Publisert 6. mai 2019, kl. 09:15

Det internasjonale målesystemet er i endring. Fra 20. mai er det naturkonstantene som definerer alle grunnenhetene i SI-systemet. Bli med på temadag den 20. mai, hvor Justervesenets fagfolk forteller om hvorfor og hvordan verdens målinger nå blir mer nøyaktige.

Naturkonstantene tar over og sørger for at alle måleenhetene kan realiseres med ekstrem presisjon. Dette er en historisk milepæl i det internasjonale måletekniske miljøet, og vil ikke bare redefinere fire av de syv grunnenhetene (Kilogrammet, Ampere, Kelvin og Mol), men også markere slutten på å bruke en fysisk gjenstand som definisjon på kilogrammet.

Alle grunnenhetene i det internasjonale målesystemet knyttes mot naturkonstanter.
Alle grunnenhetene i det internasjonale målesystemet knyttes mot naturkonstanter.

Lanseres på verdens metrologidag
Justervesenets direktør, Geir Samuelsen, var på plass under generalkonferansen for mål og vekt i Versailles i november i fjor. Der ble endringene vedtatt med virkning fra verdens metrologidag 20. mai i år.

-Den teknologiske utviklingen har kommet så langt at også kilogrammet kan knyttes mot en naturkonstant. Nå har man funnet metoder for å måle masse enda mer nøyaktig og som ikke lenger lar seg begrense av definisjonen selv. Vi får nå et målesystem som er rigget for framtiden og som danner grunnlag for videre utvikling. Som garantist for nøyaktige målinger i Norge, ønsker vi velkommen til en temadag der våre fagfolk vil fortelle om det reviderte SI-systemet.

Hva nå?
For hva betyr egentlig endringene for måleteknikken og hvordan verden nå skal måle framover? Og hvis loddet i Paris ikke lenger definerer kilogrammet, hva skal kilogrammet være da? På temadagen som finner sted på Scandic Hotell Lillestrøm vil disse spørsmålene og nyttig informasjon om målinger og hvordan alt henger sammen besvares.

Følg denne lenken til Justervesenets nettside for mer informasjon, program og påmelding!

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB