Det heteste utstyret til Justervesenets temperaturlab


Trond Eilertsen
Publisert 8. oktober 2022, kl. 09:12

Som eneste laboratorium i Norge har Justervesenet anskaffet utstyr til en ny metode som realiserer temperaturer. Dette er for å kunne tilby kalibreringer på høyeste nøyaktighetsnivå med sporbarhet til SI-enheten kelvin.

Til vanlig er metoden å bruke forseglede fikspunktceller til å realisere temperaturer i den internasjonale temperaturskalaen ITS-90. Cellene brukes for å realisere den definerte temperaturen til rene stoffers faseoverganger, for eksempel frysepunkt, smeltepunkt eller trippelpunkt. Det er dette som kalles fikspunkt. For eksempel er trippelpunktet til vann 0,01 celsius; hvor vann samtidig er fast, flytende og i gassform. I labben til Karsten Opel og Åge A. F. Olsen hos Justervesenet realiseres fikspunkter til ti ulike stoffer. 

Lavere usikkerhet med ny metode

Når man kalibrerer ved et frysepunkt og ikke trippelpunkt, må man ta høyde for trykket, som vil påvirke frysetemperaturen og således gi en høyere usikkerhet. Man har ikke kontroll på trykket i de forseglede cellene, noe som gir et vesentlig usikkerhetsbidrag. Den nye metoden bøter på dette ved å kontrollere trykket i cellen. Dette utføres ved hjelp av en ventil på toppen, en tilhørende rigg med vakuumpumpe og tilførsel med høyrent argon. Justervesenets fikspunkter som blir realisert med det nye utstyret er frysepunktene for tinn, sink og aluminium.

Selve kalibreringen utføres ved å plassere et termometer i et tynt, sylinderformet hulrom som er omsluttet av metallet. Motstanden i platinatråden i termometrene måles ved de aktuelle fikspunktene som er Justervesenets hovednormaler.

SI-systemet som utgangspunkt for kalibrering

Det er både akkrediterte laboratorier og andre laboratorier i Justervesenet som bruker fikspunktlaboratoriets normaler til kalibrering av sine arbeidsnormaler. Disse laboratoriene har igjen kunder, som igjen har sine kunder, og slik dannes en sporbarhetspyramide til SI-systemet. Det er viktig å ha lavest mulig usikkerhet på toppen av denne pyramiden fordi usikkerheten øker betydelig for hvert nivå.

Bedre nøyaktighet gir ny entusiasme for fagpersonalet

Senioringeniør Karsten Opel sier han fikk en wow-følelse da det nye systemet kom på plass:

Det har tatt litt tid å få dette på plass, for det skal møte mange krav. At vi nå er i mål er meget tilfredsstillende, for som nasjonalt laboratorium er det viktig at vi er øverst i kalibreringshierarkiet.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB