Se hva man vil, og når…


Trond Eilertsen
Publisert 2. mai 2019, kl. 14:03

Ingenting er lenger enn et tastetrykk unna, og ikke bare kan man dele informasjon og kunnskap, Internett har også utviklet seg til å bli en foretrukket plattform for handel. Handel som tidligere forutsatte man fysisk måtte bevege seg til et utsalgsted kan nå gjøres fra sofakroken, til alle tider på døgnet, og fra hele verden. Det er så godt som ingen begrensning i vareutvalg, og man kan kjøpe alt fra fotballreiser til Barcelona til biler med noen få tastetrykk.

Noe av det mest spennende med den teknologiske utviklinger er hvordan den knytter mennesker sammen, og på en måte gir oss mer frihet samtidig som den fanger oss. Der man tidligere måtte sette seg ned foran et fjernsyn eller en radio for å bli underholdt, kan man nå ved hjelp av en datamaskin eller mobiltelefon se eller høre hva man vil, når man vil og hvor man vil.

De siste årene har det også blitt arbeidet mye med kunstig intelligens, og forskere forventer et formidabelt gjennombrudd innen denne teknologien om ikke så lenge.

Da forventes det en ny epoke innen teknologien, før og etter kunstig intelligens, og hva som venter oss på den andre siden av dette skiftet kan vi bare fantasere om. Noen ser på det med store forventninger, mens andre igjen håper dette gjennombruddet aldri kommer. Av frykt for hva teknologien kan bringe med seg, når den får sjansen til å utvikle seg selv.

Mennesker har alltid omgitt seg med teknologi, og selv om de første teknologiske fremskritt i et moderne menneskets øyne nok kan virke svært så simple, var de ikke det for dem som kunne nytte seg av dem. Gode eksempler på dette er da steinaldermenneskene oppfant steinøkser og andre redskaper til  hjelpe seg i hverdagen med, og for ikke å snakke om hjulet. Små og enkle ting for oss i dag, men de hadde nok enorm nytteverdi for flere tusen år siden.

Siden er det gått slag i slag, og de siste par hundre årene har de teknologiske fremskrittene tilnærmet stått i kø for å bli oppfunnet. Siden de første brukbare dampmaskinene så dagens lys på slutten av 1600 tallet har utviklingen mer eller mindre eksplodert, og jo flere ting vi finner opp, jo flere «spin-off» produkter får vi. Bare tenk på romfartsteknologien, hvor mange nye produkter det har gitt oss – som egentlig ikke har noe med selve romfarten å gjøre.

Når man i dag snakker om den teknologiske utviklingen kan man inndele den i flere epoker. Tidligere delte man den i to, før og etter den industrielle revolusjonen, men nå snakker man også om før og etter den datatekniske revolusjonen.

For med datamaskiner til hjelp er det også betraktelig enklere å finne opp ny teknologi. Beregninger og kalkulasjoner som før tok månedsvis kan nå gjøres på noen få minutter, og etter internett ble allemannseie er det nå også mulig å dele enhver form for kunnskap – med hele verden.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB