Elektriske sparkesykler: – For få kjenner reglene


Trond Eilertsen
Publisert 10. august 2020, kl. 13:40

Debatten rundt elektriske sparkesykler blir hetere og hetere jo flere utleiesykler som kommer på gatene. De fleste bruker syklene ansvarsfullt, men noen bryter reglene. – Vi reagerer på hvor mye ulovlig og farlig kjøring som foregår på de elektriske sparkesyklene. For få kjenner hvilke regler som gjelder. Konsekvensen er at mange lever farlig, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Nå er det møter på regjeringsnivå om fremtiden til sparkesyklene. Noe av ansvaret ligger på selskapene, men brukerne har et stort og selvstendig ansvar for egen og andres trafikksikkerhet. NAF frykter at om ikke brukerne tar seg sammen så vil tilbudet bli svekket. Det går i siste instans ut over alle.

– Vi ser jo at folk kjører i fylla, man kjører to på én sykkel, det kjøres på rødt lys, og man svitsjer mellom fortau og veibane. Såkalt mikrotransport skulle være et gode, og vi har vært med på å heie dette fram, men det har blitt et farlig leketøy for noen. Det går ut over trafikksikkerheten og alminnelige folks og fotgjengeres trygghetsfølelse, sier hun.

Den feilen som nok gjøres oftest er at sparkesyklister tror de er fotgjengere. Det er ikke riktig. Med elektrisk sparkesykkel skal man oppføre seg som om man er en syklist.

– Som sparkesyklist er du ikke fotgjenger. Du vise hensyn og kjøre i gangfart på fortauer hvor det er andre gående, og bruke veibanen når du skal ha større fart enn 5-7 km/t, sier hun. Mange vet heller ikke at man kan bli erstatningsansvarlig dersom man forårsaker en ulykke på el sparkesykkel.

Her er feilene mange gjør på elektrisk sparkesykkel:

  • To på én sparkesykkel (maks vektgrense er 100 kilo)
  • Brukes av personer under 18 år (utleiers aldersgrense)
  • Kjøring på rødt lys
  • Kjøring på fortau i høyere fart enn gangfart
  • Kjøring på fortau slik at man er til hinder for fotgjengerne
  • Kjøre over fotgjengerfelt uten å se seg for.
  • Hensette kjøretøyet til hinder for andre
  • Veksle brått mellom fortau og veibane
  • Kjøre i fylla
  • Større fart enn 20 km/t (ned bakker)

Det er ikke påbudt med hjelm på sparkesykler, men NAF anbefaler dette på samme måte som å bruke hjelm under sykling.

Noe å legge til i denne saken? Del i kommentarfeltet nedenfor.

DelPaFB DelPaFB